nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Code Diversiteit & Inclusie, Fair Practice Code en Governance Code Cultuur

De culturele codes

Transparant, eerlijk en inclusief

Als Fonds houden we ons aan verschillende codes en reglementen. En drie culturele codes spelen hierin de hoofdrol; de Code Diversiteit & Inclusie, de Fair Practice Code en de Governance Code Cultuur. Deze codes onderschrijven en volgen we zelf en we vragen ook van onze aanvragers dat zij zich aan deze codes houden. Wij vinden deze codes belangrijk omdat ze samen bijdragen aan een gezonde, relevante, transparante en veerkrachtige cultuursector.

In de video introduceren we de codes en er volgt een korte toelichting. Verderop vind je aparte links naar de drie codes.

Code Diversiteit & Inclusie

Het is belangrijk dat de cultuursector de brede diversiteit en meerstemmigheid in de samenleving representeert. Dat betekent ruimte maken voor nieuwe verhalen en die verhalen ook laten horen, zien en ervaren. Daar kan de Code Diversiteit & Inclusie bij helpen.

De code omschrijft vier P's: Programma, Partner, Personen en Publiek. Binnen deze onderwerpen vragen wij aanvragers na te denken over hun organisatie, aanpak en projecten. Hoe zorgen we er samen voor dat deze vier P's het hele verhaal van Nederland laten zien en vertellen?

Lees meer over de Code Diversiteit & Inclusie

Fair Practice Code

De Fair Practice Code is een gedragscode voor ondernemen en werken in kunst, cultuur en creatieve industrie op basis van vijf kernwaarden: solidariteit, diversiteit, vertrouwen, duurzaamheid en transparantie.

Deze code is een soort paraplu van richtlijnen en nodigt uit om gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen voor een eerlijke economische keten (Fair Chain), waarin kunstenaars en creatieven, maar ook mogelijk makers van kunst en cultuur, eerlijk betaald worden voor hun vakmanschap, zeggingskracht en uniciteit (Fair Pay) én een eerlijk deel krijgen van de opbrengst (Fair Share). Simpel gezegd: iedereen werkt onder eerlijke omstandigheden en wordt daarvoor redelijk vergoed.

Lees meer over de Fair Practice Code

Governance Code Cultuur

De Governance Code Cultuur geeft richtlijnen voor goed, verantwoord en transparant bestuur van en door culturele organisaties en geeft ook richtlijnen voor toezicht daarop. Bewust omgaan met governance is essentieel voor de versterking van culturele organisaties en voor een gezonde sector. Zo zorg je bijvoorbeeld dat de rolverdeling in je organisatie helder is er en er geen (schijn van) belangenverstrengeling of voorkeursbehandeling is.

Lees meer over de Goverance Code Cultuur

De Codes in het aanvraagformulier

We vragen als Fonds van aanvragers dat zij de drie codes onderschrijven en toepassen. In het aanvraagformulier waarmee je subsidie aanvraagt beschrijf je hoe je dat doet. Doe je als natuurlijk persoon een aanvraag, bijvoorbeeld als eenmanszaak, dan richt je je alleen op Fair Practice Code en de Code Diversiteit & Inclusie.

Voor de precieze voorwaarden kijk je in de regeling waarbij je aanvraagt bij de artikelen over de Bijzondere verplichtingen en eventueel ook bij de Weigeringsgronden.

We willen allemaal een eerlijke, mooie, sterke, transparante en representatieve culturele sector. De Codes helpen ons daarbij. Niet als vinkje, omdat het moet, maar omdat wij er zelf in geloven. Het kan niet allemaal in één keer, dat begrijpen en ervaren we zelf ook. Maar start ermee, zet (soms kleine) stappen en help elkaar.

Wat betreft de Code Diversiteit & Inclusie kun je bijvoorbeeld onderzoeken of je locatie voldoende toegankelijk is voor iedereen, of de teksten op je website voldoende inclusief zijn en wat kun je nog meer doen aan het vergroten van de diversiteit op de werkvloer? Bij de Fair Practice Code is het gemakkelijk om meetbare zaken te checken zoals bijvoorbeeld de uurtarieven van de freelancers. En ook of je werknemers voldoende mogelijkheden voor scholing en ontwikkeling biedt. En controleer nog eens of je governance op orde is en de bestuursstructuur echt transparant is over alle belangen. De websites van de Codes bieden tal van praktische tips én tools.

Heb je vragen over de codes, neem dan gerust contact op met het Fonds. We helpen je graag verder.