nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Algemeen Subsidiereglement (ASR)

In het algemeen subsidieregelment vind je de basisafspraken, voorwaarden en uitgangspunten voor al onze subsidieregelingen terug. Vaak verwijzen we in specifieke subsidieregelingen naar de ASR, deze algemeen geldende voorwaarden.