nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Beleidsplannen en verslagen

Elke vier jaar begint een nieuwe beleidsperiode, met daarbij een nieuw beleidsplan. Daarnaast schrijven we elk jaar een jaarverslag en doet het Fonds onderzoek. Je vindt al deze documenten hieronder terug.

Beleidsplannen

Ons nieuwe beleidsplan voor de periode '25-'28: Cultuur Doet. 

Meedoen aan kunst en cultuur is goed voor lichaam en geest. Uit onderzoek blijkt daarnaast dat cultuurparticipatie ook een grote maatschappelijke impact heeft. Het versterkt onze samenleving en maakt deze socialer, weerbaarder en veerkrachtiger. De veerkrachtige samenleving vormt ook de kern van ons nieuwe beleidsplan voor de jaren 2025-2028, dat we op 31 januari ingediend hebben bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Voor een veerkrachtige samenleving is het nodig dat iedereen toegang heeft tot cultuur. Vanuit het Ministerie van OCW hebben wij de opdracht ons in het bijzonder te richten op kinderen en jongeren op en buiten school én op cultuurdeelnemers van alle leeftijden in de vrije tijd. Met specifieke aandacht voor Nederlanders voor wie cultuurdeelname niet vanzelfsprekend is. Belangrijke voorwaarde voor actieve cultuurdeelname is een gezonde en stevige culturele en creatieve sector die na de coronapandemie gebaat is bij rust, ruimte en continuïteit.

Cultuur. Jíj maakt het. Dat is de titel van onze plannen voor de periode '21-'24.

In dit beleidsplan spelen we in op nieuwe uitdagingen in de wereld van cultuur. Uitgangspunt is de opdracht die we als Rijkscultuurfonds van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) hebben gekregen. Over die opdracht is minister van Engelshoven van OCW duidelijk: ze wil cultuur toegankelijk maken voor iedereen. Toegankelijkheid is van maatschappelijke waarde én is bovendien sleutel tot vernieuwing van het culturele landschap. 

De opdracht van de Minister sluit naadloos aan bij de missie en de visie van ons als Fonds: Bijdragen aan een gelijk speelveld voor verschillende cultuurmakers, vormen van cultuur en manieren van cultuur maken. In ons nieuwe beleidsplan voor de periode ’21-’24 zetten we nadrukkelijk in op inclusiviteit. Van het cultuurbegrip, de vormen waarin cultuur tot uitdrukking komt en de mensen die cultuur maken. Cultuur beperkt zich namelijk niet tot vastomlijnde verschijningsvormen of tot een selecte groep betrokkenen. Cultuur vormt en ontwikkelt zich via elke uiting van creativiteit. 

Onder het motto ‘Cultuur. Jíj maakt het.’ dragen we bij aan meer diversiteit en zo aan een gelijk speelveld voor iedereen om mee te doen en zich verder te ontwikkelen.

Jaarverslagen

2023

Onze missie is cultuurdeelname voor zoveel mogelijk Nederlanders toegankelijk maken. Ook in 2023, een jaar waarin het Fonds samen met 972 aanvragers culturele projecten mogelijk maakte. We verdubbelden de subsidieverstrekking ten opzichte van 2022 en richtten ons op het herstel van de sector na de coronapandemie. Met succes: het aantal aanvragen én honoreringen steeg aanzienlijk. In 2023 richtten we ons in het bijzonder op doelgroepen die speciale aandacht verdienen. Voor hen openden we succesvolle nieuwe regelingen, zoals de Open oproep Herdenkingsjaar Slavernijverleden en de Open oproep Mentale Gezondheid Jongeren. In 2024 gaan we hiermee door. We sluiten de huidige beleidsperiode af en bereiden ons voor op de periode 2025-2028, waarin het Fonds nog meer nadruk legt op de persoonlijke en maatschappelijke waarde van cultuurdeelname. Benieuwd naar wat we het afgelopen jaar mogelijk hebben gemaakt? Bekijk dan ons Jaarverslag 2023.

2022

Benieuwd wat we afgelopen jaar realiseerden en voor wie? We openden nieuwe brede subsidieregelingen en boden herstelsteun na corona. Daarnaast werkten we aan versterking van onze organisatie om de sector nog beter te kunnen bedienen. Bijvoorbeeld door sneller in te kunnen springen op maatschappelijke ontwikkelingen en, in het verlengde daarvan, op wat cultuurmakers en -mogelijkmakers nodig hebben. Zodat nog meer mensen aan cultuur kunnen deelnemen.

2021

Blik met ons mee terug op het bijzondere eerste jaar van de nieuwe beleidsperiode 2021-2024. Wat realiseerde het Fonds aan activiteiten, resultaten en subsdieregelingen in 2021? Welke extra inspanningen vonden plaats bij de realisatie van de steunpakketten als gevolg van de coronapandemie? Je leest er alles over in ons jaarverslag 2021.

2020

Welke projecten ondersteunden we in 2020 in het Koninkrijk en waar? Welke makers en projecten hebben we extra kunnen ondersteunen met coulance en coronamaatregelen in dit voor de cultuursector bijzonder zware jaar. Welke regelingen en voorbereidingen zijn gemaakt en geopend voor de nieuwe beleidsperiode '21-'24? Lees er alles over in ons jaarverslag 2020.

2019

Welke initiatieven steunden we in 2019 en hoe waren die verdeeld over het land? Waarom legden we bepaalde accenten? En bovenal: wat was de impact van al die projecten samen op het culturele landschap? Je leest er alles over in ons jaarverslag.

2018

In 2018 steunden we meer dan 600 initiatieven, verspreid over het hele land. Nieuwsgierig naar onze activiteiten en resultaten in 2018? Je leest het terug in ons jaarverslag.

2017

Al tien jaar lang stimuleert het Fonds voor Cultuurparticipatie het meedoen aan cultuur. Tijdens deze derde beleidsperiode doen we dat onder het motto ‘cultuur maakt iedereen’. We vertellen je graag hoe we dat in 2017 hebben gedaan.

2016

Met dit jaarverslag 2016 sluit het Fonds voor Cultuurparticipatie de beleidsperiode 2013-2016 af. In de afgelopen vier jaar hebben tienduizenden docenten, vrijwilligers en kunstenaars, amateurs én professionals - met enthousiasme en toewijding gewerkt aan een inspirerend cultureel klimaat in ons land, vaak tegen de druk van de nog lopende bezuinigingen in. Dit jaarverslag markeert tegelijk het begin van een nieuwe beleidsperiode.

2013 - 2015

2009 - 2012

Tussen 2009 - 2012 maakten we een speciale publieksversie van het jaarverslag, genaamd Cultuurmagazijn.

2007 - 2008

Onderzoek

Cultuureducatie

Talentontwikkeling

MeeMaakPodia & Samen Cultuur Maken