nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Beleidsplannen en verslagen

Elke vier jaar begint een nieuwe beleidsperiode, met daarbij een nieuw beleidsplan. Daarnaast schrijven we elk jaar een jaarverslag en heeft het Fonds een aantal reglementen. Je vindt al deze documenten hieronder terug.

Beleidsplannen

Cultuur. Jíj maakt het. Dat is de titel van onze plannen voor de periode '21-'24.

In dit beleidsplan spelen we in op nieuwe uitdagingen in de wereld van cultuur. Uitgangspunt is de opdracht die we als Rijkscultuurfonds van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) hebben gekregen. Over die opdracht is minister van Engelshoven van OCW duidelijk: ze wil cultuur toegankelijk maken voor iedereen. Toegankelijkheid is van maatschappelijke waarde én is bovendien sleutel tot vernieuwing van het culturele landschap. 

De opdracht van de Minister sluit naadloos aan bij de missie en de visie van ons als Fonds: Bijdragen aan een gelijk speelveld voor verschillende cultuurmakers, vormen van cultuur en manieren van cultuur maken. In ons nieuwe beleidsplan voor de periode ’21-’24 zetten we nadrukkelijk in op inclusiviteit. Van het cultuurbegrip, de vormen waarin cultuur tot uitdrukking komt en de mensen die cultuur maken. Cultuur beperkt zich namelijk niet tot vastomlijnde verschijningsvormen of tot een selecte groep betrokkenen. Cultuur vormt en ontwikkelt zich via elke uiting van creativiteit. 

Onder het motto ‘Cultuur. Jíj maakt het.’ dragen we bij aan meer diversiteit en zo aan een gelijk speelveld voor iedereen om mee te doen en zich verder te ontwikkelen.

Jaarverslagen

2022

Benieuwd wat we afgelopen jaar realiseerden en voor wie? We openden nieuwe brede subsidieregelingen en boden herstelsteun na corona. Daarnaast werkten we aan versterking van onze organisatie om de sector nog beter te kunnen bedienen. Bijvoorbeeld door sneller in te kunnen springen op maatschappelijke ontwikkelingen en, in het verlengde daarvan, op wat cultuurmakers en -mogelijkmakers nodig hebben. Zodat nog meer mensen aan cultuur kunnen deelnemen.

2021

Blik met ons mee terug op het bijzondere eerste jaar van de nieuwe beleidsperiode 2021-2024. Wat realiseerde het Fonds aan activiteiten, resultaten en subsdieregelingen in 2021? Welke extra inspanningen vonden plaats bij de realisatie van de steunpakketten als gevolg van de coronapandemie? Je leest er alles over in ons jaarverslag 2021.

2020

Welke projecten ondersteunden we in 2020 in het Koninkrijk en waar? Welke makers en projecten hebben we extra kunnen ondersteunen met coulance en coronamaatregelen in dit voor de cultuursector bijzonder zware jaar. Welke regelingen en voorbereidingen zijn gemaakt en geopend voor de nieuwe beleidsperiode '21-'24? Lees er alles over in ons jaarverslag 2020.

2019

Welke initiatieven steunden we in 2019 en hoe waren die verdeeld over het land? Waarom legden we bepaalde accenten? En bovenal: wat was de impact van al die projecten samen op het culturele landschap? Je leest er alles over in ons jaarverslag.

2018

In 2018 steunden we meer dan 600 initiatieven, verspreid over het hele land. Nieuwsgierig naar onze activiteiten en resultaten in 2018? Je leest het terug in ons jaarverslag.

2017

Al tien jaar lang stimuleert het Fonds voor Cultuurparticipatie het meedoen aan cultuur. Tijdens deze derde beleidsperiode doen we dat onder het motto ‘cultuur maakt iedereen’.

We vertellen je graag hoe we dat in 2017 hebben gedaan.

2016

Met dit jaarverslag 2016 sluit het Fonds voor Cultuurparticipatie de beleidsperiode 2013-2016 af. In de afgelopen vier jaar hebben tienduizenden docenten, vrijwilligers en kunstenaars, amateurs én professionals - met enthousiasme en toewijding gewerkt aan een inspirerend cultureel klimaat in ons land, vaak tegen de druk van de nog lopende bezuinigingen in. Dit jaarverslag markeert tegelijk het begin van een nieuwe beleidsperiode.

 

2015

In 2015 maakten we een filmpje van het jaarverslag. Liever gewoon tekst lezen? Klik dan op de downloadbutton

2014

In 2014 maakten we een filmpje van het jaarverslag. Liever gewoon tekst lezen? Klik dan op de downloadbutton

2013

2012

Tussen 2009-2012 maakten we een speciale publieksversie van het jaarverslag, genaamd Cultuurmagazijn.

2011

Tussen 2009-2012 maakten we een speciale publieksversie van het jaarverslag, genaamd Cultuurmagazijn.

2010

Tussen 2009-2012 maakten we een speciale publieksversie van het jaarverslag, genaamd Cultuurmagazijn.

2009

Tussen 2009-2012 maakten we een speciale publieksversie van het jaarverslag, genaamd Cultuurmagazijn.

2007/2008