nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Het Fonds Ouderen

Amsterdam wint BNG Bank Lang Leve Kunstprijs 2016

Door: Boudewijn Smid / 24 november 2016
Amsterdsam sleept BNG Bank Lang Leve Kunstprijs 2016 in de wacht
Amsterdsam sleept BNG Bank Lang Leve Kunstprijs 2016 in de wacht

Op een spetterende bijeenkomst in de Stadsschouwburg in Utrecht heeft gemeente Amsterdam de eerste editie van de BNG Bank Lang Leve Kunstprijs gewonnen. Zowel de manifestatie als de prijs waren de bekroningen van een traject dat begin 2016 is ingezet. Toen startte het Fonds voor Cultuurparticipatie het programma Lang Leve Kunst. Op weg naar Age Friendly Cities. Hiermee moedigt het fonds steden aan het cultuuraanbod voor ouderen te ontwikkelen en te verduurzamen.

De Blauwe Zaal van de Stadsschouwburg in Utrecht was 23 november tot de nok toe gevuld in afwachting van het slotakkoord: wie mag zich de meest Age Friendly Cultural City van Nederland noemen? Een hele mond vol, vandaar dat spreekstalmeester Leonie Jansen na het uitspreken ervan meteen het publiek opriep een Nederlands alternatief te verzinnen voor de titel. Daarmee zette ze de toon voor een vermakelijke, soms ontroerende en spannende middag. Spannend vooral voor de vertegenwoordigers van de vijf steden die streden om de BNG Bank Lang Leve Kunst Prijs 2016 van 20.000 euro.

WHO
Voordat de steden voor de laatste keer hun projecten over het voetlicht brachten, vertelde Jan Jaap Knol, directeur-bestuurder van het Fonds voor Cultuurparticipatie, hoe het programma ontstond: ‘Age Friendly Cities is een idee van de World Health Organization. Steden moeten, ook voor ouderen, gezonde plekken zijn om in te leven. Wij hebben simpelweg ‘cultuur’ eraan toegevoegd. Immers, als je ergens als oudere plezier aan beleeft is het wel cultuur!’

Het programma Age Friendly Cultural Cities is ingebed in het meerjarenprogramma Lang Leve Kunst. Daarin is bijna 10 miljoen euro geïnvesteerd, waarmee 950 projecten zijn geïnitieerd en meer dan 400 duizend ouderen bereikt. Een aanzienlijk deel van die financiering kwam uit de private sector. Om steden en hun culturele organisaties te helpen een gezondere financieringsmix te ontwikkelen maakte Cultuur en Ondernemen in opdracht van het fonds het boekje Age Friendly Financiering.

‘Age Friendly Cities is een idee van de World Health Organization. Steden moeten, ook voor ouderen, gezonde plekken zijn om in te leven. Wij hebben simpelweg ‘cultuur’ eraan toegevoegd'.

‘Ouderen willen niet bezig gehouden worden, maar heel serieus een tak van kunst leren beoefenen'.

Juryvoorzitter: Hedy d'Acona

Editie 2017
‘Als ik dit vanmiddag allemaal zo zie langskomen, dan mag ik hopen dat volgende regering het belang van kunst en cultuur voor ouderen ziet en met meer geld over de brug komt,’ vatte Leoni Jansen de stedenmanifestaties samen. Daarna gaf ze het woord aan Gabbi Mesters, die als senior adviseur namens het Fonds voor Cultuurparticipatie het programma “trok”. Ze maakte de vijf nieuwe steden editie 2017 bekend: Deventer, Doetinchem, Emmen, Groningen en Utrecht. Ze riep steden op zich voor 1 maart te melden voor de editie van 2018. Wat daarvoor nodig is? ‘Een heel goed project, waarin de schotten tussen cultuur, welzijn en zorg wegvallen.’

Kippenvel
Tijd voor de apotheose. De jury trok zich onder aanvoering van voorzitter Hedy d’Ancona terug voor beraad. Onder ritmisch applaus en muziek van Thunderbirds werden ze weer binnengehaald. Met een cheque van 20 duizend euro onder zijn arm voegde Mat Meijs van het BNG Cultuurfonds zich bij de jury.

‘Ik heb heel veel moois en aangrijpends zien langskomen,’ begon de voorzitter. ‘Ouderen willen niet bezig gehouden worden, maar heel serieus een tak van kunst leren beoefenen. Dat hebben alle vijf steden heel goed begrepen. De passie bij de deelnemers was groot, ze leverden echt een bijzondere bijdrage aan onze cultuur. Soms zat ik met kippenvel te kijken.

Maar wij als jury gaan niet over mooi. Vooraf hebben wij een aantal criteria gekregen waaraan de projecten moesten voldoen. Dat waren met name de verduurzaming van de projecten, de ontschotting van de sectoren, de bestuurlijke inbedding en de financiële participatie van private partijen. Op basis daarvan gaat de BNG Bank Lang Leve Kunst Prijs naar… Amsterdam!’

 

'Te gek! We gaan door met elkaar. We hebben er zin in!' Gemeente Amsterdam vult aan: 'We willen deze activiteiten uitbreiden met nog veel meer culturele instellingen in Amsterdam.'

aldus: Foam, OBA en Gemeente Amsterdam
Boudewijn Smid
Boudewijn Smid