nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Het Fonds

Het is 2020: de nieuwe roaring Twenties

Door: Hedwig Verhoeven / 13 januari 2020
Hedwig Verhoeven directeur-bestuurder Fonds voor Cultuurparticipatie
Hedwig Verhoeven directeur-bestuurder Fonds voor Cultuurparticipatie

De nieuwe ‘roaring twenties’, daar is dit nieuwe decennium al voordat het begonnen was, veelvuldig mee vergeleken. De ‘roaring twenties’ van de vorige eeuw spreken nu, 100 jaar later, nog steeds tot de verbeelding; ze staan voor beweging, verandering, nieuwe trends. Het is die verbeelding die nu, anno 2020, van toepassing is op de culturele sector én het Fonds voor Cultuurparticipatie. 2020 is het jaar waarin ook voor ons veel samenkomt, beweegt, verandert en vernieuwt: we sluiten de beleidsperiode ’17-’20 af, gaan ons 12e levensjaar in, zien onze organisatie flink groeien en bereiden zo met volle kracht de start voor onze nieuwe beleidsperiode ’21-’24 voor.

Het realiseren van de basis voor ’21-’24  was de allereerste opdracht die ik in maart 2019, vlak na mijn start als directeur-bestuurder, heb opgepakt. Met de collega’s, het ministerie van OCW en alle partners en stakeholders hebben we vormgegeven aan de inhoud van onze toekomstige koers en ambities om nog meer mooie activiteiten mede mogelijk te kunnen maken. Een koers die recht doet aan dat wat er de afgelopen jaren met steun van het Fonds binnen de domeinen cultuureducatie en cultuurparticipatie werd opgebouwd en een koers die de toekomstige opdracht van Minister van Engelshoven aan de culturele sector waarmaakt: Maak cultuur toegankelijk voor iedereen.

“Cultuur is van en voor iedereen, ongeacht de plek waar je woont, uit welk gezin je komt of welke culturele achtergrond je hebt, en ongeacht leeftijd, geslacht, beperking of opleiding”.

De inhoud van bovenstaande quote van Minister van Engelshoven sluit naadloos aan op de koers van het Fonds én ook mijn eigen persoonlijke overtuiging. Cultuur maakt iedereen en geeft mensen echt de kans om te worden wie ze zijn. Cultuur biedt je de mogelijkheid om jezelf te laten zien en horen aan jouw omgeving. Door zelf cultuur te maken geef je bovendien vorm en betekenis aan je eigen omgeving, die daardoor weer in beweging komt. In november 2019 werd ik weer eens in deze overtuiging gesterkt door het onderzoeksrapport van de Wereldgezondheidsorganisatie, WHO. Dit rapport toont aan dat het actief of passief beleven van kunst de gezondheid en het algehele welbevinden bevordert. Voor mij en mijn collega’s dé reden om ook in de nieuwe beleidsperiode ons te focussen op de realisatie van een gelijk speelveld voor al die verschillende cultuurmakers, vormen van cultuur en manieren van cultuur maken die ons Koninkrijk rijk is.

Dit jaar zetten we met ons hele team de benodigde eerste stappen om cultuur voor iedereen nóg toegankelijker te maken . Eind deze maand openen we de aanloopregeling participatie: Samen cultuurmaken verbreden. Deze aanloopregeling is onderdeel van het vierjarig programma Cultuurparticipatie dat start in 2021. Met deze regeling bieden we samen met OCW en het LKCA iedereen gelijke kansen om deelname aan het culturele leven mede mogelijk te maken. Het is een regeling die de samenwerking tussen cultuur en het sociaal domein stimuleert.

En vanuit educatie werken we met onze matchingpartners en betrokkenen in het onderwijs en de cultuursector hard aan de invulling van de 3e editie van Cultuureducatie met Kwaliteit; de subsidieregeling die in 2021 van start gaat. Bij deze regeling leggen we samen met onze matchingpartners de focus op het verbreden van cultuureducatie naar alle kunstdisciplines, we wensen een groei naar het voortgezet onderwijs met een focus op het VMBO te realiseren en ambiëren de versterking van onze samenwerking met de diverse ‘penvoerders’ die deze regeling rijk is. Daarnaast zijn er volop ontwikkelingen op het gebied van erfgoed, door bijvoorbeeld de op handen zijnde Faro-regeling.

In combinatie met de afronding van de huidige periode - waarin we afscheid nemen van succesvolle programma’s zoals Age Friendly Cultural Cities en er nog volop gewerkt wordt aan diverse subsidieregelingen zoals MeeMaakPodia en Maakruimte voor cultuur - wordt 2020 een uitdagend jaar.

Een jaar waar we niet zonder onze matchingpartners, stakeholders, collegafondsen kunnen. En bovenal een jaar waarin we hopen opnieuw bedolven te worden onder prachtige aanvragen uit het hele land. Laat ons jullie mogelijkmaker zijn. Ik wens iedereen een prachtig, inspirerend en cultuurminnend 2020 toe, waarin het Fonds meer subsidieaanvragen dan ooit ontvangen mag zodat we al die goede ideeën kunnen helpen realiseren waarmee cultuurmaken voor iedereen mogelijk wordt. Ik heb er zin in!

Hedwig Verhoeven
Hedwig Verhoeven Directeur-bestuurder