nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Interview

‘Lokaal wordt sociaal-economische ongelijkheid pas echt voelbaar’

Door: Barbara de Greeff / 16 april 2024

Afgelopen week was een van mijn collega’s in de wijk Immerloo in Arnhem. De wijk kwam vorig jaar in het nieuws als armste postcodegebied van Nederland en wordt meegenomen in het Nationale Programma Aanpak Arnhem Oost. In dit programma worden in vijf wijken achterstanden op het gebied van onderwijs, werk & inkomen, wonen, gezondheid, leefbaarheid en veiligheid aangepakt. De focus ligt daarbij op het benutten van potentieel talent in de wijken en investeren in sociale samenhang. Vanuit ons Fonds willen we kijken of we daar met cultuur ook op kunnen aanhaken.

Dat is namelijk precies wat wij met onze subsidies doen: maatschappelijke uitdagingen bekijken en benaderen vanuit een (hyper)lokale context. Cultuurparticipatie of co-creatie is een onmisbaar proces als het gaat om verandering. Juist door lokaal een samenwerking aan te gaan, ontdek je de kracht van cultuur. Dat zorgt niet alleen voor individueel welzijn maar heeft ook impact op de directe omgeving.

Je ziet ook met deze lokale aanpak, hoe alles met elkaar samenhangt en verbonden is. Je kunt onderwerpen zoals bijvoorbeeld (mentale) gezondheid of klimaat niet los zien van sociaal-economische ongelijkheid. Lokaal wordt dat pas echt concreet en voelbaar. Daarom wil ik op deze plek ook graag de aandacht vestigen op twee open oproepen vanuit ons Fonds.

Mentale Gezondheid Jongeren
Zo kun je subsidie aanvragen voor kunstzinnige en/of erfgoedactiviteiten met en voor jongeren voor wie deelnemen aan cultuur op dit moment niet vanzelfsprekend is in de open oproep Mentale Gezondheid Jongeren. Belangrijk is daarbij dat de activiteiten plaatsvinden op buurt- en/of wijkniveau. Als je een idee of plan hebt waarbij je door middel van kunst of cultuur jongeren helpt hun mentale gezondheid te bevorderen, hun veerkracht versterkt en hun persoonlijke ontwikkeling stimuleert, kijk dan zeker of je kunt meedoen met deze open oproep. De termijn voor indienen is verlengd tot 31 mei!

Cultuur voor Klimaat
Klimaatverandering is een wereldwijd probleem dat ook lokaal impact heeft. We vragen in de open oproep Cultuur voor Klimaat daarom om projecten die op buurt- of wijkniveau verandering teweegbrengen. Cultuur speelt een belangrijke rol in het bijdragen aan een duurzame toekomst. En om een zo groot mogelijke impact te maken, focust deze oproep zich op co-creatie en social design. Het is dus belangrijk dat in het project waarvoor je een aanvraag doet, de nadruk legt op co-creatie tussen de creatieve geesten en deelnemers uit de lokale gemeenschap die bijdragen aan een beter klimaat. Aanvragen kan tot 6 mei.

Verdelingsvraagstuk
Zoals de Raad voor Cultuur in haar advies aangeeft, bepaalt de woonplaats nu te sterk of mensen met creatief talent in aanraking komen met cultuur, of ze ontdekt worden en of ze de kans krijgen om zich te ontwikkelen en door te stromen. Dit is een probleem want een rijk cultureel leven is van grote waarde voor iedereen in Nederland, zowel voor het publiek als voor de makers en culturele organisaties. En ook klimaatbeleid is in die zin een verdelingsvraagstuk: want hoe kunnen achterstandswijken zoals Immerloo meedelen in subsidiemogelijkheden zodat ook zij hun woningen duurzamer kunnen maken?

Ik kijk dan ook uit naar de projecten die zich in de open oproepen aanmelden. En ik hoop dat we er samen; kunstenaars, grassroots-organisaties, maatschappelijke organisaties, fondsen financiers en (lokale) overheden-, voor kunnen zorgen dat wij ook met cultuur ons steentje kunnen bijdragen om de sociaal-economische ongelijkheid in Nederland helpen te verkleinen.

Barbara de Greeff
Barbara de Greeff Directeur-bestuurder a.i.