nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Cultuureducatie met Kwaliteit 10 jaar! Gefeliciteerd allemaal

Door: Hedwig Verhoeven / 28 maart 2023
C: VeraVosVorm
C: VeraVosVorm

'Elk uur investeren in cultuureducatie beïnvloedt de ontwikkeling van kinderen positief.'

Deze mooie, rake quote komt van Maxe de Rijk, docent op het Mundus College Amsterdam. Ze deed deze uitspraak in het e-magazine dat we maakten tijdens de conferentie: ‘Op weg naar tien’. Het Fonds organiseerde deze conferentie in aanloop naar de 10e verjaardag van Cultuureducatie met Kwaliteit.

Vanaf 2013 realiseren wij het rijks gefinancierde subsidieprogramma Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK). CmK heeft tot doel om scholen én culturele instellingen meer houvast te geven bij het bereiken van kwalitatief cultuuronderwijs. Voor de uitvoering van CmK hebben 47 penvoerders, het LKCA, het ministerie van OCW en ons Fonds zich de afgelopen 10 jaar met hart en ziel ingezet om het doel te bereiken. En met resultaat!

10 jaar later

CmK stimuleert het onderwijs om de eigen vraag naar cultuuraanbod te ontwikkelen én stimuleert de culturele sector om vraaggericht te produceren. Meer dan de helft van de basisscholen doet mee. Ook in het Caraïbische deel van ons Koninkrijk. We zien ook dat steeds meer scholen in het speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs aansluiten.

Naast financiële steun doen we binnen het programma ook onderzoek naar de impact van cultuureducatie. Door aandacht te besteden aan muziek, dans, film, beeldende kunst, theater, hiphop, erfgoed en andere kunstvormen, zien we dat kinderen en jongeren hun talenten ontdekken. Ook ontwikkelen ze hun creatieve en culturele vaardigheden.

Cultuureducatie helpt bij het bevorderen van kansengelijkheid. Dit alles draagt positief bij aan de persoonlijke en sociale groei. Dat is een must in een tijd waar circa 840.000 jongeren kampen met mentale uitdagingen en/of klachten.

Enkele resultaten na 10 jaar CmK

  • Penvoerders werken aan een sterk lokaal netwerk voor cultuureducatie
  • Meer samenwerking tussen scholen en culturele instellingen
  • Culturele instellingen en professionals worden getraind op het werken voor en in scholen
  • Het aanbod past bij de visie en doelen van de scholen op cultuureducatie
  • Meer en meer scholing voor de leerkrachten
  • Steeds meer pabo’s en kunstvakopleidingen raken betrokken bij de CmK programma’s
  • Het aantal samenhangende programma’s voor leerlingen van groep 1 t/m 8 neemt toe
  • Meer toegang tot goede cultuureducatie voor de leerling, ongeacht op welke plek in Nederland je woont

Bouwen aan langdurige relaties

Door de lange looptijd van het CmK programma en de nadruk op duurzame veranderingen kan er echt gebouwd worden aan langdurige relaties met scholen en samenwerkingspartners. CmK biedt substantieel geld en maakt daardoor ook substantieel verschil. Daar profiteren scholen én culturele instellingen van, want zo is er ruimte voor experimenteren en vernieuwen, zonder dat dit ten koste gaat van de primaire taken.

Het gaat niet allemaal vanzelf. Corona zorgde voor vertraging in de realisatie van mooie projecten. En ook het huidige tekort aan kunstvakdocenten zorgt in het onderwijs voor de nodige uitdaging om cultuureducatie te realiseren. Daarom is het extra bijzonder om te horen van de penvoerders dat het aantal deelnemende scholen nog steeds groeit. En daarmee ook het aantal leerlingen en studenten die cultuur­educatie meemaken. Wat een volharding: ik maak een diepe buiging!

Toekomstagenda

Van voldaan achterover leunen is geen sprake, want we bereiken nog niet alle kinderen in ons Koninkrijk. Daarvoor moeten we gezamenlijk nog stappen zetten.En dat lukt als we cultuur­educatie structureel verankeren in het onderwijs­. Daar is de komende jaren een onverminderde inzet van alle betrokkenen voor nodig.

Tijdens de eerdergenoemde CmK-conferentie werd, met alle aanwezigen, een toekomstagenda opgesteld met punten voor de korte en de middellange termijn. Voor de korte termijn pleiten betrokkenen voor de verlenging van de matchingsconstructie met de gemeenten tot 2035 (voor cultuureducatie én -participatie).

Voor de middellange termijn, in 2035, is het streven om cultuureducatie een vaste waarde te laten zijn binnen het curriculum voor kinderen van 2 tot 21 jaar. Om het recht op cultuureducatie te borgen, is een wet nodig en een structurele financiering. Dus hoe de wereld er straks ook uitziet?

'Tijd en geld voor cultuureducatie blijft nodig.'

C: Guido Bosua
C: Guido Bosua

Voor nu feliciteer ik alle scholen, docenten, aanbieders, penvoerders, beleidsmakers en adviseurs betrokken bij CmK, met deze gezamenlijke verjaardag. Er is al veel bereikt in tien jaar en ik wens alle betrokkenen nog vele waardevolle cultuureducatie jaren toe.

Ik kan het niet beter zeggen dan Roziena Salihu, spoken word-artist, deed tijdens de conferentie: ‘Er is niks mooiers dan creativiteit, dan inspiratie en dat allemaal door cultuureducatie.’

Hedwig Verhoeven
Hedwig Verhoeven Directeur-bestuurder