nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Oog en oor voor talentontwikkeling

Door: Hedwig Verhoeven / 15 december 2022

Het is altijd leuk om reacties uit het veld te krijgen. Zo ontving ik een vriendelijk berichtje van een van de 38 instellingen in de meerjaren regeling Talent en Festivals (we korten dat af als TOF) die samenkwamen in Apeldoorn. De afzender had tijdens die bijeenkomst constructieve gesprekken gevoerd en zag uit naar een volgende bijeenkomst om de onderlinge samenwerking verder uit te bouwen en cultuur nog mooier te maken.

Ik vind het mooi om te lezen dat het gelukt is om met onze bijeenkomst deelnemers te inspireren. Want ik realiseer me dat de huidige tijd veel van ons vraagt. Nog maar net bijgekomen van de coronapandemie staat iedereen inmiddels voor nieuwe uitdagingen: een forse inflatie, een arbeidsmarkttekort, hogere energiekosten, loonstijgingen etc. etc. 

Als ik kijk naar ons werkveld dan zie ik dat deze kostenstijgingen ook de mensen treffen die aan kunst en erfgoed willen deelnemen.

Op het moment dat je minder geld te besteden hebt dan moet je keuzes maken. Dat is iets waar wij in onze sector rekening mee moeten houden. Als Fonds voor Cultuurparticipatie krijgen we regelmatig de vraag of wij een oplossing kunnen bieden. Maar dat is nog niet zo gemakkelijk. We vertellen de verhalen over cultuurparticipatie en cultuureducatie aan onze samenwerkingspartners zoals het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en andere departementen. We gaan in gesprek over het effect en de impact van subsidieregelingen, zoals de TOF, op de samenleving. Hiermee hopen we dat er voldoende budget beschikbaar blijft voor de sector en deze blijvend wordt versterkt.

Velen van jullie weten dat we bij sommige regelingen overvraagd worden. Dit was ook het geval bij de TOF. Twaalf instellingen vielen ondanks een positieve beoordeling buiten de boot. Zij hebben elkaar op eigen initiatief opgezocht en zijn met ons in gesprek gegaan. Ze lieten hun stem horen bij het ministerie van OCW en bij diverse politieke partijen in de Tweede Kamer. Dit resulteerde uiteindelijk alsnog in financiering, met ingang van 2021 en 2022. En onlangs nog besloot staatssecretaris Uslu dat ook voor de aankomende twee jaren: 2023 en 2024, deze twaalf op financiering mogen rekenen.

'Hieruit blijkt maar weer hoe belangrijk het is om elkaar op te zoeken en de handen ineen te slaan. Alleen dan komen sterke duurzame oplossingen tot stand'.

De veerkracht en flexibiliteit van deze twaalf geven mij inspiratie. Laten we van elkaars ervaringen leren en zorgen dat onze gezamenlijke agenda onder de aandacht blijft van beleidsmakers en ook andere financiers.

Ik geloof heilig in onze inzet op talentontwikkeling. Daarmee vernieuwen we de kunsten en bieden we ruimte aan nieuwe denkers en makers. Direct na de jaarwisseling starten we bij het Fonds met de ontwikkeling van een aankomende nieuwe versie van onze meerjaren regeling Talent en Festivals. De nieuwe ronde van deze regeling zal waarschijnlijk openen in november 2023.

Ook in dit proces leggen we ons oor te luister. Zo laten we ons inspireren door de ervaringen en goede raad van onder meer de 38 instellingen die nu deelnemen aan de TOF-regeling. Door in gesprek te gaan en te luisteren naar deze en andere partijen laten we ons voeden over wat goed gaat, maar ook over wat beter kan.

Met de feestdagen en de jaarwisseling in het vooruitzicht, neem ik me voor om in het nieuwe jaar vaker een kijkje te nemen bij mooie projecten die we ondersteunen. Op deze manier zie en ervaar ik nog meer wat er in het veld gebeurt en wat nodig is. Want zoals onze staatssecretaris Gunay Uslu zo mooi zei in de Huizinga-lezing:

'Als we vooruit willen als mens en samenleving, dan is cultuur onmisbaar.'

Gunay Uslu, Staatssecretaris Cultuur en Media

Fijne feestdagen allemaal en laten we elkaar in 2023 blijven opzoeken en het belang van cultuur uitdragen zoals wij dat kunnen!    

Hedwig Verhoeven
Hedwig Verhoeven Directeur-bestuurder