nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Het Fonds Educatie Vrije tijd

Onderschat, juist in deze tijden, de positieve effecten van cultuurparticipatie niet

Door: Hedwig Verhoeven / 16 december 2021

Deze week gebeurde wat velen al voorzagen; de avondlockdown is verlengd tot na de kerstvakantie, sterker nog zelfs; na de ingelaste persconferentie van zaterdag zitten we weer in volledige lockdown. Tot zeker 14 januari is nu alles (op bibliotheken na) gesloten en cultuurboefening niet meer mogelijk.

Voor de culturele sector, waar wij voor werken, is dit een hard gelag, maar dat is het nog meer voor al die mensen die wekelijks uit hun cultuurbeoefening plezier, geluk, groei, samenzijn, zingeving, ontwikkeling, gezondheid en nog veel meer halen.

Dansen op recept
Dansen op recept


Ik maak me zorgen over het effect ervan op de lichamelijke en geestelijke gezondheid voor de lange termijn. Het bewijs dat actieve cultuurparticipatie een positieve invloed heeft op ons welbevinden en inzetbaar is voor veel maatschappelijke vraagstukken groeit hard.

Zie de uitspraken van hersenprofessor Erik Scherder en de onderzoeken naar positieve gezondheid (zie o.a. Movisie). Onze programmalijn Cultuurparticipatie, met de bijbehorende meerjaren regeling Samen Cultuurmaken, is hierdoor geïnspireerd. Deze subsidieregeling, die de samenwerking tussen het culturele en sociale domein verbindt, voldoet aan een grote vraag; zelfs met een extra budget dit voorjaar van 10 miljoen euro vanuit het ministerie van VWS bleef de regeling overvraagd.

Ik heb niet nog meer bewijsvoering nodig. Zolang als ik dit werk al mag doen zie ik bij alle projecten die wij ondersteunen wat cultuurdeelname op individueel niveau doet en welke maatschappelijke impact dat heeft op het grotere geheel. Kijk maar eens naar artikelen en video’s  in ons online magazine en oordeel zelf.  Kijk ook naar de publicaties die we uitgeven rondom onze regelingen, zoals  Age Friendly Cultural Cities en onze vmbo-publicatie.

Broers Gerald en Steven Vreden blij verrast met onze jaarlijkse prijs de Gouden C voor hun erfgoedproject: ‘Shared History of the World’. Een project dat zocht naar mogelijkheden in deze moeilijke tijd.
Broers Gerald en Steven Vreden blij verrast met onze jaarlijkse prijs de Gouden C voor hun erfgoedproject: ‘Shared History of the World’. Een project dat zocht naar mogelijkheden in deze moeilijke tijd.

Deze week werd ook bekend gemaakt dat er een nieuw regeerakkoord is. In het nieuwe jaar zal er een nieuw kabinet van start gaan. Ik kijk ernaar uit om de nieuwe bewindspersoon van cultuur persoonlijk een inkijk te mogen geven in ons prachtige werkveld en hem/haar ervan te overtuigen dat we actieve cultuurparticipatie en –educatie moeten blijven koesteren en steunen.

Ook  bij de toekomstige, nieuwe uitdagingen die de pandemie veroorzaakt moeten we juist de deelname aan cultuur voor iedereen zo veel ruimte als mogelijk geven. Want de opbrengsten die cultuurdeelname  met zich meebrengt beïnvloedt de gevolgen van de coronapandemie, die ons ongetwijfeld nog te wachten staan, positief.

Cultuurdeelname helpt de jeugd bij hun ontwikkeling, draagt bij aan de afname van eenzaamheid en depressies en geeft eenieder zingeving

Ik kijk uit naar 2022 waarin wij veel nieuwe subsidieregelingen openen: Vernieuwen van cultuurmaken, Talentontwikkeling, Erfgoed Maken, een vernieuwde Samen Cultuurmaken en Internationale samenwerking. Samen met de cultuureducatieregelingen voor het vmbo- en mbo die dit najaar al geopend werden, staan wij in het nieuwe jaar weer voor jullie klaar. En samen met mijn collega’s zie ik met belangstelling al de prachtige plannen en aanvragen binnenkomen.

Ik wens jullie namens ons hele team goede feestdagen, hernieuwde veerkracht en inspiratie en bovenal een gelukkig nieuwjaar toe.

Hedwig Verhoeven
Directeur-bestuurder

Hedwig Verhoeven
Hedwig Verhoeven Directeur-bestuurder