nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Compensatie Coronacrisis

Compensatie voor extra kosten of aanpassingen vanwege corona

Deze regeling is gesloten. Je kan dus niet meer aanvragen.

Het sluiten van scholen, verbieden van samenkomsten en afgelasten van evenementen door de coronacrisis hebben een grote impact op de cultuurmakers en mogelijkmakers die door ons gesteund worden. 

Het Fonds heeft middelen ter beschikking gesteld om de lopende projecten die van ons subsidie krijgen in deze tijd te blijven steunen! Zo willen we zorgen dat zoveel mogelijk culturele initiatieven door kunnen gaan.

Alle mensen die hiervoor in aanmerking kwamen hebben direct bericht van ons gehad. Heb je geen bericht gehad, maar denk je dat je wel binnen deze regeling valt? Neem dan contact op met het Fonds. Je project moet nu nog lopen en meerjarige regelingen vallen hier buiten, omdat daarvoor losse compensatieregelingen lopen. 

De eerste ronde van deze regeling liep tot 20 september 2020. Een tweede subsidieperiode volgde, maar is ondertussen ook afgelopen.

De subsidie is bedoeld voor twee doelen:

  1. extra kosten die door de coronacrisis nodig zijn om je project voort te kunnen zetten of te verplaatsen en
  2. vanwege de coronacrisis gemiste inkomsten, zoals publieks- of deelnemersbijdragen.

Het gaat in onderstaande regeling om Paragraaf 2 Compensatiemaatregelen I

Hoe werkte het?

Je deed een aanvraag voor subsidie door een e-mail te sturen naar compensatie@cultuurparticipatie.nl, onder vermelding van het projectnummer van je aanvraag. Je vindt dat nummer o.a. op de beschikking die je hebt ontvangen. In de regeling staat wat we van je willen ontvangen. Je kon het formulier dat je in de mail hebt gekregen gebruiken om de aanvraag door te geven.

Financiën

Je kon in totaal maximaal € 25.000,- per project aanvragen. Hiermee mocht je 100% van de extra te maken kosten dekken. We vragen dus niet nog een eigen bijdrage voor deze extra kosten. Voor de compensatie van gemiste inkomsten kon je maximaal hetzelfde percentage terugvragen als onze subsidie dekt op je begroting. Dekt onze subsidie dus 50% van je totale begroting, dan kon je ook 50% van je gemiste inkomsten laten compenseren.

Het is belangrijk dat je in het formulier duidelijk aangeeft welke posten op je originele begroting aangepast worden en vertelt wat er daar veranderd. Geef dus de naam van de post aan bij de wijzigingen.

Het budget (subsidieplafond) binnen deze regeling was € 777.111,-. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst tot het budget bereikt is.

Vragen?

We helpen je graag als je vragen hebt. Mail ons via compensatie@cultuurparticipatie.nl, dan maken we zo snel mogelijk een belafspraak met je. 

FAQ's
Kan ik nog aanvragen bij deze regeling?

Nee. De aanvraagperiode is verstreken en je kan dus niet meer aanvragen.

Ik heb geen project lopen dat door jullie is gesubsidieerd, kan ik dan wel compensatie aanvragen?

Nee, de compensatie is alleen bedoeld voor projecten die van ons geld hebben gekregen en nog lopen.

Mijn project is al afgelopen, kan ik dan ook compensatie aanvragen?

Nee, de compensatie is alleen bedoeld voor projecten die nog liepen toen de coronamaatregelen van start gingen.

Ik heb geen bericht gekregen, maar volgens mij val ik wel binnen de categorie. Wat moet ik doen?

Neem dan even contact op met het Fonds, via compensatie@cultuurparticipatie, o.v.v. Compensatie Coronacrisis.

Wat is het verschil tussen extra kosten en gemiste inkomsten?

Extra kosten zijn kosten die je onverwacht hebt moeten maken om te zorgen dat je project door kon gaan, aangepast kon worden, of verplaatst kon worden. Het gaat hierbij om aanpassingen die moesten gebeuren vanwege de maatregelen rond corona.

Gemiste inkomsten zijn zaken als ticketverkoop, inschrijfgeld en andere publieksinkomsten die je zou hebben ontvangen als alles normaal door had kunnen gaan. Doordat er minder mensen kunnen komen, of je het project hebt moeten aanpassen heb je deze inkomsten misgelopen. Je hebt op je begroting rekening gehouden met deze inkomsten, maar ze dus niet ontvangen vanwege de huidige situatie. De compensatie is bedoeld om dat verschil (deels) op te vangen.

Ik twijfel of ik het project moet afzeggen, omdat ik wel een volledige zaalhuur moet betalen. Kan ik daar ook compensatie voor ontvangen?

Het kan inderdaad ook gaan om toekomstige inkomsten die je sowieso gaat mislopen. Als je bijvoorbeeld minder mensen kan laten deelnemen/ontvangen vanwege de 1,5 metereis, maar wel een volledige huur moet betalen. Dat mag je ook laten compenseren met deze regeling.

Mag ik deze compensatie aanvragen naast de reeds bestaande compensatiemaatregelen vanuit de overheid?

Je mag nooit voor dezelfde zaken dubbel compensatie aanvragen. Als het dus voor andere zaken is, dan mag dat.