Compensatie Coronacrisis

Tijdelijke regeling voor compensatie effecten Coronacrisis op lopende projecten

Het sluiten van scholen, verbieden van samenkomsten en aflassen van evenementen door de coronacrisis hebben een grote impact op de cultuurmakers en mogelijkmakers die door ons gesteund worden. 

Het Fonds heeft middelen ter beschikking gesteld om de lopende projecten die van ons subsidie krijgen in deze tijd te blijven steunen! Zo willen we zorgen dat zoveel mogelijk culturele initiatieven door kunnen gaan.

Alle mensen die hiervoor in aanmerking komen hebben direct bericht van ons gehad. Heb je geen bericht gehad, maar denk je dat je wel binnen deze regeling valt? Neem dan contact op met het Fonds. Je project moet voor mei 2020 begonnen zijn en nu nog lopen. De meerjarige regelingen vallen hier buiten, omdat daarvoor losse compensatieregelingen lopen. 

Het geld is bedoeld voor twee doelen:

  1. extra kosten die door de coronacrisis nodig zijn om je project voort te kunnen zetten of te verplaatsen.
  2. vanwege de coronacrisis gemiste inkomsten, zoals publieks- of deelnemersbijdragen.

Het gaat in onderstaande regeling om Paragraaf 2 Compensatiemaatregelen I

Hoe vraag ik aan?

Lees allereerst de regeling goed. Je doet een aanvraag voor subsidie door een e-mail te sturen naar compensatie@cultuurparticipatie.nl, onder vermelding van het projectnummer van je aanvraag. Je vindt dat nummer o.a. op de beschikking die je hebt ontvangen. In de regeling staat wat we van je willen ontvangen. Je kan het formulier dat je in de mail hebt gekregen gebruiken om de aanvraag door te geven.

Financiën

Je kan in totaal maximaal € 25.000,- aanvragen. Hiermee mag je 100% van de extra te maken kosten dekken. We vragen dus niet nog een eigen bijdrage voor deze extra kosten. Voor de compensatie van gemiste inkomsten kan je maximaal hetzelfde percentage terugvragen als onze subsidie dekt op je begroting. Dekt onze subsidie dus 50% van je totale begroting, dan kan je ook 50% van je gemiste inkomsten laten compenseren.

Het budget binnen deze regeling is € 1.000.000,-. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst tot het budget bereikt is.

Spreekuren

We helpen je graag als je vragen hebt. Daarom houden we de komende maanden op vaste tijden spreekuren. De spreekuren zijn op:

  • Maandag 14:00-15:00u
  • Dinsdag 09:00-10:00u
  • Woensdag 09:00-10:00u
  • Donderdag 09:00-10:00u

Wil je graag op spreekuur komen, of heb je andere vragen? Stuur dan een mail naar compensatie@cultuurparticipatie.nl 

FAQ's
Ik heb geen project lopen dat door jullie is gesubsidieerd, kan ik dan wel compensatie aanvragen?

Nee, de compensatie is alleen bedoeld voor projecten die van ons geld hebben gekregen en nog lopen.

Mijn project is al afgelopen, kan ik dan ook compensatie aanvragen?

Nee, de compensatie is alleen bedoeld voor projecten die nog liepen toen de coronamaatregelen van start gingen.

Ik heb geen bericht gekregen, maar volgens mij val ik wel binnen de categorie. Wat moet ik doen?

Neem dan even contact op met het Fonds, via compensatie@cultuurparticipatie, o.v.v. Compensatie Coronacrisis.

Wat is het verschil tussen extra kosten en gemiste inkomsten?

Extra kosten zijn kosten die je onverwacht hebt moeten maken om te zorgen dat je project door kon gaan, aangepast kon worden, of verplaatst kon worden. Het gaat hierbij om aanpassingen die moesten gebeuren vanwege de maatregelen rond corona.

Gemiste inkomsten zijn zaken als ticketverkoop, inschrijfgeld en andere publieksinkomsten die je zou hebben ontvangen als alles normaal door had kunnen gaan. Doordat er minder mensen kunnen komen, of je het project hebt moeten aanpassen heb je deze inkomsten misgelopen. Je hebt op je begroting rekening gehouden met deze inkomsten, maar ze dus niet ontvangen vanwege de hudige situatie. De compensatie is bedoeld om dat verschil (deels) op te vangen.

Ik twijfel of ik het project moet afzeggen, omdat ik wel een volledige zaalhuur moet betalen. Kan ik daar ook compensatie voor ontvangen?

Het kan inderdaad ook gaan om toekomstige inkomsten die je sowieso gaat mislopen. Als je bijvoorbeeld minder mensen kan laten deelnemen/ontvangen vanwege de 1,5 metereis, maar wel een volledige huur moet betalen. Dat mag je ook laten compenseren met deze regeling.

Mag ik deze compensatie aanvragen naast de reeds bestaande compensatiemaatregelen vanuit de overheid?

Je mag nooit voor dezelfde zaken dubbel compensatie aanvragen. Als het dus voor andere zaken is, dan mag dat.