nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

23 november 2021

Fonds vergroot bereikbaarheid in Caribisch deel Koninkrijk 

Drazans, fotocredits Irinabosenkophoto
Drazans, fotocredits Irinabosenkophoto

Wij en de vijf andere rijkscultuurfondsen zijn op 5 november 2021 een samenwerking gestart met het Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied (PBCCG). Doel is om de toegankelijkheid en bereikbaarheid voor aanvragers in het CdK te vergroten. Het Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied zal vanaf 1 december gedurende een pilot van 9 maanden, het aanspreekpunt zijn voor het Nederlands Caribisch Gebied en verbindend optreden tussen de fondsen en (potentiële)ing PBCCG en Nederlandse Rijkscultuurfondsen 

De Minister van OCW heeft de rijkscultuurfondsen in haar beleidskader voor 2021-2024 gevraagd de subsidieregelingen, voor zover dat past binnen de doelstelling van de regelingen, open te stellen voor aanvragers van de drie Caribische landen Curaçao, Aruba en Sint Maarten en de drie bijzondere gemeenten Bonaire, Saba en St. Eustatius en de toegankelijkheid voor hen te vergroten. 

De rijkscultuurfondsen Fonds Podiumkunsten, Fonds voor Cultuurparticipatie, Mondriaan Fonds, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Nederlands Letterenfonds en het Filmfonds willen in dit kader gezamenlijk onderzoeken hoe zij de communicatie met de eilanden kunnen versterken. Hiervoor gaan we een samenwerking aan met het Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied. 

Per 1 december zal een informatieloket worden geopend dat lokale aanvragers op de subsidiemogelijkheden bij de Rijkscultuurfondsen kan wijzen, en kan helpen om drempels voor aanvragers te verlagen. Daarnaast kan het informatieloket signalen en behoeften uit het veld doorgeven aan de Nederlandse fondsen.

Cynthia Dekker
Cynthia Dekker Communicatiemanager