nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

2 november 2021

Matchmakers in Cultuur stopt in huidige vorm

In 2018 zijn het Fonds Podiumkunsten, VSBfonds en Fonds voor Cultuurparticipatie gestart met het programma Matchmakers in Cultuur. De afgelopen vier jaar werkten matchmakers in diverse steden en provincies aan het verbinden van cultuurmakers met de drie fondsen en andere netwerken. Met ingang van 2022 loopt dit programma ten einde.

Het doel van het programma is om beter aan te sluiten bij nieuwe cultuuruitingen die verbonden zijn met de stedelijke dynamiek. De matchmakers wijzen cultuurmakers de weg naar de drie fondsen. Sinds de start van het programma waren er matchmakers actief in 16 regio’s. De fondsen en matchmakers kijken na vier jaar positief terug op het programma. Niet alleen kwamen de fondsen in contact met nieuwe aanvragers. Ook droeg het werk van de matchmakers bij aan een beter begrip van de urban scene bij de fondsen, en een helderder beeld van subsidiemogelijkheden bij de cultuurmakers met wie ze contact hadden.

Blik op de toekomst

Het programma in zijn huidige vorm loopt per 1 januari 2022 af. De drie fondsen laten het programma op dit moment gezamenlijk evalueren. De uitkomsten hiervan vormen de basis voor gesprekken over een mogelijk vervolg van het programma, waarbij wordt onderzocht hoe een dergelijk programma het beste aansluit bij de urban scene en de fondsen.

Huidige Matchmakers

Almere: Mo Hersi
Zwolle: Philip van Vorstenbosch
Rotterdam-Zuid: Gyonne Goedhoop
Drenthe: Frank Arling
Eindhoven: Jess Oberlin
Amsterdam-Zuidoost: Jennifer Muntslag
Middelburg/Vlissingen: Mick Jansen
Leeuwarden: Koen Haringa
Zaanstad: Elijah Spaans