nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

18 augustus 2021

Online Q&A Innovatielabs. Denk je mee?

Innovatielabs - C: Maarten Laupman
Innovatielabs - C: Maarten Laupman

Heb jij ideeën over hoe de culturele en creatieve sector zich kan herstellen na de coronacrisis? Zie je kansen om een nieuwe kijk op artistieke vormen of presentatiewijzen te ontwikkelen, nieuwe digitale uitingen en verdienmodellen te creëren of alternatieve vormen van ruimtegebruik te ontwerpen? De minister Van Engelshoven van OCW stelt voor de innovatielabs € 5 miljoen beschikbaar.

Wil jij of jouw organisatie ontwerpend onderzoek doen naar nieuwe oplossingen in een bestaande praktijkomgeving en willen jullie meedenken over de toekomst van de culturele en creatieve sector?

Hier vind je meer informatie en kun je je aanmelden voor de online Q&A Innovatielabs op donderdag 2 september tussen 12.00 en 13.30 uur. 

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en CLICKNL organiseren deze online informatiebijeenkomst, namens alle rijkscultuurfondsen, met het doel om de innovatielabs ‘productdifferentiatie’, ‘digitalisering’ en ‘ruimtelijk ontwerp’ bij makers en instellingen te introduceren en hen gelegenheid te bieden om deel te nemen aan de verkenning van verschillende thema’s binnen deze drie labs.

Fonds voor Cultuurparticipatie
Fonds voor Cultuurparticipatie