nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

21 juli 2021

Vierde steunpakket voor derde kwartaal

Vrijdag 2 juli 2021 heeft het kabinet een aanvullend steunpakket ter beschikking gesteld. 1,9 miljoen hiervan loopt via het Fonds voor Cultuurparticipatie. Deze extra middelen zetten wij in voor een ophoging van het subsidieplafond van de Impulsregeling  zzp'ers en erfgoedvrijwilligers (1,56 miljoen), en ondersteuning koepels amateurkunst (via LKCA).

Gezien de enorme hoeveelheid aanvragen die wij ontvingen voor de Impulsregeling, nemen we geen nieuwe aanvragen in behandeling maar gaan we door met het beoordelen van de reeds ontvangen aanvragen. We beoordelen opnieuw totdat ook hier het (nieuwe) subsidieplafond is bereikt. We schatten in dat we met de extra middelen nog ongeveer 180 zzp’ers en ambachtslieden en 20 culturele instellingen kunnen honoreren en we hebben nog circa 800 aanvragen die nog niet door ons beoordeeld zijn.


Naast geld voor de Impulsregeling is er extra geld toegekend voor de ondersteuning voor de amateurkoepels. Dit loopt via het LKCA. De zes tijdelijke ondersteunende projectmedewerkers voor de koepels (coronaondersteuners) hebben de afgelopen maanden de koepels geholpen op het gebied van organsatieondersteuning, communicatie naar de achterban en ontwikkelen en ter beschikking stellen van tools. Met het extra geld kunnen coronaondersteuners ook in en na de zomer bijspringen bij het wederopbouwen van het amateurkunstleven. De coronaondersteuners richten zich in deze laatste fase samen met de koepels op de herstelplannen en herstart van activiteiten voor het nieuwe seizoen.

Cynthia Dekker
Cynthia Dekker Communicatiemanager