info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

10 juni 2021

Alle aanvragen Samen Cultuurmaken beoordeeld

Dansdivisie- Christian Kamminga
Dansdivisie- Christian Kamminga

Deze weken ontvangen alle aanvragers uit spoor 2 en spoor 3 een beschikking. Een spannend moment. Voor ons, voor de sectoren (het culturele en het sociale domein) en uiteraard voor de aanvragers. De eerste ronde Samen Cultuurmaken bleek een groot succes. We hebben heel veel mooie aanvragen binnengekregen. Meer dan verwacht. De kwaliteit van de aanvragen was vaak hoog. En dit was nog maar de eerste ronde van deze beleidsperiode. Er volgen nog drie rondes in 2022, 2023 en 2024.

"We zijn, ondanks dat we wisten dat deze regeling bij een grote behoefte in het veld aansloot, positief verrast door het enorme aantal , de diversiteit en de kwaliteit van de aanvragen. Het maakte de verwerking voor het team en de beoordeling door de externe commissies er niet makkelijker op, maar ik zie dat er een mooie evenwichtige verdeling is gekomen. Ik ben, met ons team, trots dat we dit mogelijk maken.”

Hedwig Verhoeven directeur-bestuurder

Externe adviescommissies aan het werk

Bij de sporen 2 en 3 is gewerkt met een zogeheten tender-regeling. Dit betekent dat we in plaats van het behandelen van aanvragen op volgorde van binnenkomst, we alle aanvragen na de vastgestelde deadline gelijktijdig beoordelen en in een rangorde plaatsen.  Dat gebeurt door twee onafhankelijke, externe commissies van experts. Zij beoordelen de aanvragen aan de hand van de criteria. De commissie van spoor 2 bestond uit zeven en die van spoor 3 uit zes experts uit zowel het sociale als culturele domein.

Gezien de grote hoeveelheid aanvragen hebben we al vlak na sluiting van de deadline de termijn van beschikken moeten verlengen. Op dit moment zijn alle aanvragen beoordeeld en krijgen de aanvragers bericht. Uiterlijk 14 juni hebben alle aanvragers bericht ontvangen.

Niet voldoende budget voor alle positief beoordeelde aanvragen

Dankzij een extra corona-steunpakket vanuit het ministerie van VWS hebben we gelukkig de oorspronkelijke subsidieplafonds kunnen verhogen. Maar alsnog moeten we een flink aantal mooie projecten teleurstellen omdat we onvoldoende budget hebben. Door een deel van het oorspronkelijke budget voor 2022 te reserveren bieden we (nieuwe) aanvragers ook in de volgende rondes kans om aan de slag te gaan met de verbinding tussen het culturele en sociale domein.

Beoordeelde aanvragen in cijfers

  Aantal door commissie beoordeelde aanvragen Aanvragen met advies afwijzen Aantal aanvragen in rangorde geplaatst Aantal gehonoreerde aanvragen Aantal aanvragen positief beoordeeld maar geen budget meer beschikbaar Uitgegeven budget*
Spoor 1 66** 39 n.v.t. 27 n.v.t. € 564.849,-
Spoor 2 123 51 72 40 32 € 4.507.323,-
Spoor 3 40 14 26 17 9 € 4.700.855,-

*De subsidieplafonds voor alle sporen zijn verhoogd. Voor meer details lees de Toelichting op de beoordeling.

** In spoor 1 zijn de aanvragen beoordeeld door een interne commissie.

Sociale en culturele domein

Dit is voor het eerst dat er een meerjarige regeling is die het culturele en sociale domein met elkaar verbindt. We hopen met de regeling en het programma cultuurparticipatie in deze jaren een duurzame beweging tot stand te brengen. In deze eerste ronde zien we dat de meeste aanvragers afkomstig zijn uit de culturele sector, in samenwerking het sociale domein. Dit leidt tot vele mooie en ook vaak volledig volwaardige samenwerkingen. Toch willen we voor de komende rondes blijven kijken of en hoe we nog wat meer kunnen inzetten op aanvragen waarbij het inititiatief  vanuit het sociale domein komt. 

Regionale spreiding

We  zien ook een mooie regionale spreiding terug. Sommige provincies in spoor 2 en 3  blijven wat achter; zo zijn er geen projecten in Zeeland en Drenthe gehonoreerd. Maar andere gebieden springen er weer verrassend positief uit zoals Overijssel met zes gehonoreerde projecten en bijvoorbeeld het Caribisch deel van het Koninkrijk waar een project op Bonaire is gehonoreerd. Daarnaast is mooi om te zien dat spreiding zich ook op andere wijzes uit: sommige projecten werken echt in stedelijk gebied of in bepaalde wijken en buurten, sommige in meer landelijk gebied en sommige zijn echt regionaal of een samenwerkingsverband tussen regio’s en steden. 

Voor de komende rondes gaan we onder andere extra communicatie en begeleiding inzetten om goede aanvragen uit de achtergebleven provincies binnen te krijgen.

Kennisdeling in het programma cultuurparticipatie

De regeling Samen Cultuurmaken is onderdeel van het  Programma Cultuurparticipatie. Een andere belangrijke component in het programma is kennisdeling. Alle deelnemende projecten doen mee aan het kennisdelingsprogramma van het LKCA, onderdeel hiervan is onder andere de projectenmonitor. Met de partners in het programma OCW en LKCA werkt het Fonds samen om de doelstelling "gelijke kansen voor iedereen om actief deel te nemen aan culturele activiteiten door het stimuleren van toegankelijkheid van actieve cultuurparticipatie voor verschillende groepen op vele, diverse plekken" te realiseren. 

Cynthia Dekker
Cynthia Dekker Communicatiemanager