nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

31 mei 2021

Age Friendly Cultural Houten wint prijs

Houten blij verrast met winnen prijs!  / C: Daniëlle van Coevorden
Houten blij verrast met winnen prijs! / C: Daniëlle van Coevorden

Vandaag is, door juryvoorzitter Hedy d’Ancona, voor de laatste keer de BNG Bank Lang Leve Kunstprijs uitgereikt aan Houten. Deze gemeente heeft zich, samen met partners Aan de Slinger en van Houten&co, het beste als Age Friendly Cultural City ontwikkeld.

"Geweldig! Wat een eer deze prijs."
Jessica Dijkman | Beleidsmedewerker Samenwerking Gemeente Houten

"De Vlinder heeft echt ook houvast kunnen bieden aan de ouderen in deze coronatijd. We gaan door!"

Bea Nederhoff | Projectleider en Cultuurmakelaar Aan de Slinger Houten

Uit het juryrapport:
Het aanbod is vernieuwend: er zijn verschillende kunstdisciplines betrokken bij de voorstelling De Vlinder. Er is sprake van een goede balans tussen artistiek niveau en sociale cohesie. Het bestuurlijk draagvlak is aanwezig in de cultuur- en zorg/welzijnsportefeuille. Er ligt een prima ambitie om de ervaringen van dit programma in te vlechten in het Uitvoeringsplan ‘21-‘22.

Juryleden van de laatste BNG Bank Lang Leve Kunstprijs:

  • Hedy d' Ancona: voorzitter, voormailig minister WVC, ambassadeur Lang Leve Kunst
  • Wim Hillenaar: bestuurslid BNG Cultuurfonds, burgemeester Cuijk
  • Boaz Boele: theatermaker, docent, trainer en coach
  • Wendela Gronthoud: oud directeur/bestuurder op het terrein van ouderenparticipatie en diversiteit
  • Frans Meerhoff: oude beleidsadviseur Gemeente Emmen
  • Wies Rosenboom: directeur Cultuuradvies & Coaching, voormalig hoofd Cultuurparticipatie LKCA

Opbrengsten Age Friendly Cultural Cities
Het Fonds voerde tussen 2016-2021 het programma ‘Age Friendly Cultural Cities’ uit. Hiermee moedigden we gemeenten aan om het kunst- en cultuuraanbod van, voor en door ouderen te ontwikkelen en verduurzamen. De aan dit programma verbonden BNG Bank Lang Leve Kunstprijs ter waarde van 20.000 euro is vier keer uitgereikt. Winnaars zijn: Amsterdam (2016), Emmen (2018), Haarlem (2019) en Houten (2021).

Er deden 23 steden mee, waaronder 2 regio’s, die cultuuraanbod voor ouderen gestimuleerd en ontwikkeld hebben. Het blijkt dat alle deelnemers het belang van cultuuraanbod voor ouderen onderschrijven en doorgaan, ook na het subsidieprogramma. Om deze duurzame verankering was het het Fonds te doen. 

Met de subsidieregeling Samen Cultuurmaken blijft het Fonds voor Cultuurparticipatie projecten ondersteunen waarin het culturele en sociale domein samenwerken, ook voor ouderen.

Nancy Scheeve
Nancy Scheeve Communicatieadviseur