info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

6 mei 2021

Nieuwe raad van toezichtleden benoemd door de Minister

Met ingang van 1 mei ’21 zijn - op voordracht van onze raad van toezicht - Anne-Marie Bruggert en Robert Quarles door minister van Engelshoven voor vier jaar benoemd tot lid van onze raad van toezicht. 

Robert Quarles van Ufford (1967) is historicus met een internationale carrière gericht op cultuur en maatschappelijke ontwikkeling en een focus op duurzaam beheer en toegankelijkheid van erfgoed. Daarnaast is Robert ook goed bekend met de podiumkunsten en het brede culturele veld. Robert was directeur van de Nationale Monumentenorganisatie, lid van Programmaraad Dutch Culture van OCW en Algemeen Secretaris Nationale UNESCO Commissie waar hij betrokken was bij bijvoorbeeld de Werelderfgoed Conventie en het Unesco Scholennetwerk.  

Anne-Marie Bruggert (1967) is voormalig hoofd Financiën afdeling kunsten en erfgoed bij het ministerie OCW en was o.a. programmamanager Cultuur bij Gemeente Arnhem. Na een carrière bij de overheid heeft ze de overstap gemaakt naar de advieswereld (op gebied van o.a. data vraagstukken overheid). Tegelijkertijd heeft ze ook de overstap van finance naar digitalisering gemaakt en is ze nu gespecialiseerd in automatiseringsoplossingen en informatievraagstukken. Op dit moment is Anne-Marie Consultant bij Telengy Management & Advies.

Met deze twee nieuwe leden, die de vrijgekomen plekken innemen van Fleur  Spijker en Jacco de Boer, is de raad van toezicht weer op volle sterkte en op inhoud verbreed.

Ik ben blij met de komst van Robert en Anne-Marie. Beiden nemen specifieke kennis en ervaring mee die zeer bruikbaar is voor het Fonds én nog niet binnen de raad van toezicht geborgd werden.

Hedwig Verhoeven directeur-bestuurder
Cynthia Dekker
Cynthia Dekker Communicatiemanager