nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

12 februari 2021

Ook geld voor cultuurparticipatie in nieuw Steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl

Dance connects
Dance connects

Vrijdag 12 februari kondigde het kabinet een extra maatschappelijk steunpakket aan. Het coronavirus en de maatregelen hebben naast de directe medische en economische gevolgen ook grote impact op het sociaal en mentaal welbevinden van mensen. Deze derde crisis, de sociaal-psychologische crisis, vindt het kabinet minstens zo belangrijk. Ze komt daarom met een steunpakket sociaal en mentaal welbevinden en leefstijl. Hiervoor wordt de komende tijd 200 miljoen vrijgemaakt.

Deze kant van de crisis vraagt om maatwerk. Het kabinet kiest er daarom voor om met name goed lopende lokale initiatieven extra te ondersteunen vanuit dit steunpakket:

1.   Intensivering initiatieven welzijn voor de jeugd

2.    Intensivering initiatieven welzijn kwetsbare groepen

3.   Intensivering initiatieven gezonde leefstijl

Lees hier de kamerbrief.

Het Fonds voor Cultuurparticipatie wordt voor initiatieven in groep 2 mede aangewezen als uitvoerende partij. En wel in het bijzonder via de bestaande regeling Samen Cultuurmaken. Een subsidieregeling die samenwerking tussen het sociale en culturele domein stimuleert en waarbij al aandacht is voor groepen die drempels ervaren.

“Culturele activiteiten kunnen bij uitstek mensen steunen die door corona in eenzaamheid, gebrek aan zingeving of depressiviteit zijn geraakt. Hier wordt ervaring mee opgedaan in de aanloopregeling Samen Cultuurmaken verbreden en het nieuwe programma Samen Cultuur Maken – beide uitgevoerd door het Fonds voor Cultuurparticipatie."

bewerkte quote uit de kamerbrief

Wij zijn als Fonds zeer blij met dit nieuws. Wij zien een enorme vraag op deze regeling. Dit zagen we al in de aanloopregeling Samen cultuurmaken verbreden.  Maar de vraag naar programma's waarin het sociale en culturele domein intensief samenwerken en op deze manier de unieke kracht van kunst en cultuur beschikbaar stellen voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, zoals eenzaamheid, lijkt - mede sinds corona- alleen maar groter te worden. Bijna alle mogelijkheden binnen de bestaande subsidieregeling zien we overvraagd worden.  We zien hier echt een groeiende maatschappelijke behoefte en vinden het bijzonder om te zien dat deze noden en mogelijke oplossingen in samenwerking met cultuur ook vanuit het ministerie van VWS  en andere departementen gezien wordt en dat ze hier in dit steunpakket samen in optrekken. 

De 10 miljoen extra biedt ons de kans meer initiatieven te kunnen ondersteunen. Het extra budget  zal volgens de systematiek van de regeling Samen Cultuurmaken worden verdeeld. Zo kunnen we een aanzienlijk aantal meer programma's gericht op mensen die drempels ervaren honoreren. Er komt gezien het grote aantal aanvragen geen extra aanvraagronde.