info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

2 februari 2021

Extra hulp bij personeelszaken: HR-voucher voor de culturele en creatieve sector

Kan jouw organisatie wel een steuntje in de rug gebruiken bij het personeelsbeleid. Maar waar begin je? Een HR-adviseur kan je hierbij verder helpen. Om de kosten van dit HR-advies te dekken kun je vanaf 2 februari de HR-voucher voor de creatieve en culturele sector aanvragen. Met deze voucher is het mogelijk tot € 6.000, - (incl. btw) advies in te winnen bij een HR-adviseur van jouw keuze. Zo kun je direct aan de slag met het personeelsbeleid van jouw organisatie of gezelschap.

De HR-voucher is een  gezamenlijk initiatief vanuit de zes rijkscultuurfondsen. Het Fonds biedt deze voucher specifiek en alleen aan de deelnemers uit de meerjarige regeling Talent & Festivals ‘ 21-’24.

Waarvoor

De HR-voucher is bedoeld om de kennis en kunde over personeelsbeleid binnen je organisatie te versterken om zo bij te dragen aan de verdere professionalisering van HR-expertise in de culturele en creatieve sector. Je kunt de HR- voucher bijvoorbeeld aanvragen voor:

  • Advies over verschillende contractvormen
  • Het ontwikkelen van opleidingsbeleid voor je medewerkers
  • Advies over de optimale inzet van vrijwilligers
  • Algemene scan van je personeelsbeleid en mogelijke verbeteringen
  • Advies over het op de juiste manier toepassen van voorbeeld-cao’s
  • Begeleiding bij de verdere verankering van het diversiteitsbeleid in je organisatie
  • Advies en ondersteuning bij vragen over passende pensioenregelingen

Voor wie

De HR-voucher is bedoeld vanuit het Fonds voor deelnemers aan de meerjarige regeling Talent & Festivals ’21-’24.  Organisaties die naast de subsidie die ze ontvangen uit onze regeling ook zijn opgenomen  in de Culturele Basisinfrastructuur 2021-2024 komen niet in aanmerking voor deze HR-voucher. De aanvraag kan worden ingediend door de zakelijk leider en/of degene die binnen je organisatie verantwoordelijk is voor personeelsbeleid. De voucher staat los van de van de huidige corona steunpakketten, maar hangt samen met de vorig jaar gepresenteerde Arbeidsmarktagenda voor de culturele sector. En is een initiatief van de zes rijkscultuurfondsen dat bekostigd wordt door OCW. Ook subsidieontvangers van de vijf andere rijkscultuurfondsen kunnen dus een aanvraag indienen. Het CAOP verzorgt dit traject voor de fondsen en ondersteunt bij het indienen en verwerken van de aanvragen en de communicatie over de HR-voucher. 

Aanvragen

Het aanvragen van de HR-voucher kan vanaf 2 februari 2021 via de website hrvouchercultuur.nl.  Het is de bedoeling dat de aanvraag en de activiteiten waarvoor je subsidie aanvraagt eind juni 2021 zijn afgerond. Binnen vier weken ontvang je een bericht van het CAOP over je aanvraag. Begin met je aanvraag goed voor te bereiden. Bijvoorbeeld door je HR-vraag te formuleren en hierbij een geschikte HR-adviseur te zoeken.

Alle aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld, zolang het budget reikt.

Meer informatie

Voor vragen kun je terecht bij Wouter Touw van het CAOP via hrvouchercultuur@caop.nl  of 070 376 5772.

Het CAOP is een kenniscentrum dat zich richt op werk gerelateerde vraagstukken in diverse sectoren zoals de overheid, de zorg en het onderwijs. Het CAOP helpt met adviezen, onderzoeken, opleidingen en ondersteuning. Ook draagt het CAOP zorg voor fonds-, project- en programmamanagement.

 

Cynthia Dekker
Cynthia Dekker Communicatiemanager