3 oktober 2019

Conferentie Cultuureducatie met Kwaliteit 30 oktober

Logo van de conferentie met kunstobjecten
Logo van de conferentie met kunstobjecten

Maakplaats voor de toekomst

In heel Nederland zijn de penvoerders van Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) samen met scholen en culturele partners hard aan het werk om leerlingen goed cultuuronderwijs te bieden. Cultuuronderwijs dat ze voorbereidt op de toekomst, maar ook direct nuttig en leuk is voor ze. In deze conferentie willen we allebei deze kanten van CmK uitlichten: cultuureducatie in het hier en nu én cultuureducatie als kweekvijver voor de toekomst.

Programma + Keynote

Als bezoeker loop je de hele dag rond in een inspirerende omgeving waarin 'maken' centraal staat. We starten de dag in het Maakcafé, waarin we samen het gesprek aangaan over cultuureducatie en we op interactieve wijze de dag inleiden. Tijdens het café geven we ook het woord aan onze Keynote spreker Tijl Bossuyt. Deze Vlaamse inspirator is artistiek en zakelijk leider van De Veerman, een kunstenorganisatie uit Antwerpen die zich richt op educatie en participatie. Ook zal de nieuwe directeur Erfgoed & Kunsten van OCW, Christianne Mattijssen het woord nemen om vooruit te blikken. Na het Maakcafé kun je in twee rondes kiezen uit verschillende deelsessies. Deze sessies gaan voornamelijk in op een goed praktijkvoorbeeld van deskundigheidsbevordering, of op een onderwerp dat in de toekomst van CmK een grote rol speelt.

Meld je hier aan voor de conferentie

Naast de opening en deelsessies kun je ook de hele dag terecht op onze eigen Maakplaats. Hier ga je zelf aan de slag met kunst en techniek, bezoek je een expositie, of netwerk je met medebezoekers. We sluiten de dag ook weer gezamenlijk in het café af, met een terugblik op de dag.

Tijdschema conferentiedag
09.15 - 10.50 - Inloop
10.00 - 11.30 - Maakcafé
11.45 - 12.45 - Deelsessies ronde 1
12.45 - 14.00 - Lunch en Maakplaats
14.00 - 15.00 - Deelsessies ronde 2
15.00 - 15.30 - Pauze
15.30 - 16.15 - Afsluiting
16.15 - 17.15 - Borrel


We zien je graag op 30 oktober in Tivoli Vredenburg. We werken al jaren samen aan goed cultuuronderwijs en maken dus ook graag samen met al onze partners deze dag toch een groot succes. Tot de 30ste!

Meisje in de klas met een tamboerijn
Meisje in de klas met een tamboerijn
Kinderen in de klas blij bewegend
Kinderen in de klas blij bewegend
Fonds voor Cultuurparticipatie
Fonds voor Cultuurparticipatie