info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

31 augustus 2020

Meerjarige subsidies Talent & Festivals bekend

Fotocredit: DOX THINK! ©KAMERICH & BUDWILOWITZ-EYES2
Fotocredit: DOX THINK! ©KAMERICH & BUDWILOWITZ-EYES2

Onze vierjaarlijkse toekenningen voor de meerjarige subsidies Talent & Festivals 2021-2024 zijn bekend. Hiermee ondersteunt het Fonds instellingen op het gebied van Talentontwikkeling, Kunstfestivals en Erfgoedmanifestaties, gericht op cultuurmaken in de vrije tijd.

In totaal heeft het Fonds voor ruim 29 miljoen aan aanvragen behandeld, van 54 aanvragers. Een breed scala aan mooie culturele initiatieven in de veelkleurigheid en veelstemmigheid die ons land kenmerken. Lang niet alle initiatieven die middelen vragen, kunnen worden gehonoreerd. De commissies hebben dan ook scherpe keuzes moeten maken. Er zijn uiteindelijk 34 aanvragen toegekend, waarvan 14 nieuwe aanvragers, voor het beschikbare budget van 16,8 miljoen euro.

In heel Nederland is de kwaliteit van cultuur maken hoog. Er zijn honoreringen in alle provincies waaruit het Fonds aanvragen heeft ontvangen (10). We koesteren vaste waarden als Kunstbende, WMC Kerkrade, The Notorious IBE en De Open Monumentdag. Daarnaast zijn we vooral ook trots op bijzondere nieuwkomers zoals De Coöperatie en Theaterwerkplaats Tiuri binnen Talentontwikkeling. City Proms en STRP bij Kunstfestivals en het Black Heritage Festival binnen Erfgoedmanifestaties. We zijn blij dat we instellingen kunnen ondersteunen vanaf kleinschalige projectaanvragen naar meerjarige subsidies en daarmee onze ambitie kracht bij kunnen zetten voor het ondersteunen van cultuur voor iedereen. We denken met deze toekenningen te kunnen bijdragen aan de diversiteit en vernieuwing van ons culturele landschap. In zowel geografische spreiding als disciplines en domeinen.

“Uiteindelijk is het advies van de commissie een puzzel geworden die in zijn geheel een goed beeld geeft van de veelzijdigheid van cultuurparticipatie in ons land. Ik zie deze uitslag als een goede stap in de invulling van ons nieuwe beleidsplan, Cultuur. Jíj maakt het.”

Oeds Westerhof, directeur a.i. Fonds voor Cultuurparticipatie

Alle aanvragen zijn behandeld door commissies met onafhankelijke deskundigen. Zij zagen over het algemeen een hoog niveau en een enorme gedrevenheid terug in de aanvragen. Tegelijkertijd signaleren ze ook enkele uitdagingen voor de toekomst. Aanvragen missen in veel gevallen nog een reflectie op de ontwikkeling van de sector als geheel. Ook de diversiteit, vooral binnen het personeel van de organisaties zelf, vraagt nog extra aandacht. Hier liggen nog kansen. Daarnaast bestaan er zorgen over in hoeverre de coronacrisis impact zal hebben op alle voorgenomen plannen. We blijven als Fonds met de gesteunde instellingen in gesprek over deze uitdagingen en hoe we daar mee om gaan.

Elgar Snelders
Elgar Snelders Communicatieadviseur