nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

14 mei 2020

Nieuwe subsidieregeling: erfgoedparticipatie volgens het Verdrag van Faro

Wandeling om videobanden symbolisch terug te brengen naar de Molukse gemeenschap - foto: © Toon Leatemia
Wandeling om videobanden symbolisch terug te brengen naar de Molukse gemeenschap - foto: © Toon Leatemia

Onze nieuwe subsidieregeling is geopend: Vind elkaar in erfgoed. Verken de Faro-werkwijze.

Met deze subsidieregeling stimuleren we dat erfgoedgemeenschappen een actieve, volwaardige rol vervullen in de omgang met cultureel erfgoed. Of je dat nou zélf regelt, voor anderen mogelijk maakt, of onderzoekt hoe dat zou gaan of nóg beter kan.

Faciliteer, Activeer, Reflecteer, Onderneem!

Hier lees je welk soort activiteiten allemaal we financieren en hoe die passen bij het Verdrag van Faro. Dit verdrag benadrukt de maatschappelijke waarde van erfgoed door actieve deelname daaraan. Het draait om erfgoedgemeenschappen en de betekenis en waarde die zij aan erfgoed toekennen.

De subsidieregeling kent drie aanvraagrondes, twee dit jaar en één in 2021:

  • 11 mei t/m 31 juli
  • 7 september t/m 27 november
  • 1 februari t/m 30 juni 2021

Verken en voer uit

Je kunt een aanvraag indienen voor ontwikkelsubsidie en/of participatiesubsidie. Met de eerste onderzoek je hoe je volgens de uitgangspunten van het Verdrag van Faro kunt werken, of hoe je die werkwijze een stap verder brengt. Met een participatiesubsidie kunnen erfgoedgemeenschappen aan de slag of kan je erfgoed voor maatschappelijke doeleinden inzetten.

Eerst meer info over deze regeling?

Meld je aan voor onze online sessie over de subsidieregeling:
op 3 juli van 11 - 12.30 uur
Aanmelden via: erfgoed@cultuurparticipatie.nl (met naam, organisatie en 'Faro')

We werken op dit onderwerp samen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed die met het Programma Faro onderzoek doet naar het stimuleren en faciliteren van burgerinitiatief en -participatie.

Fonds voor Cultuurparticipatie
Fonds voor Cultuurparticipatie