info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

19 maart 2020

Thema's Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-24

Bonte Hond - Museum over jezelf. Foto: Pieter Crucq
Bonte Hond - Museum over jezelf. Foto: Pieter Crucq


Penvoerders Cultuureducatie met Kwaliteit, het LKCA, OCW en het Fonds kwamen op 5 maart bij elkaar om gezamenlijk zicht te krijgen op de nieuwe regeling. De nieuwe thema’s die door de minister zijn aangedragen, zoals kansengelijkheid, de uitbreiding naar het voortgezet onderwijs en verbinding tussen het binnen- en buitenschools zijn zeer positief ontvangen en sluiten aan bij de behoefte van penvoerders.

Tijdens de bijeenkomst zijn de contouren van de regeling gepresenteerd, hiermee hoopt het Fonds de penvoerders van de regeling alvast richting te geven zodat zij het voorwerk voor de aanvraag kunnen doen. Ook keken we samen met de penvoerders naar thema’s die nieuw zijn en een plek moeten of kunnen krijgen binnen de lokale programma’s. Het kennisdelen is begonnen!

In april zal de regeling worden gepubliceerd, dan hebben aanvragers tot 1 september de tijd om subsidie aan te vragen en krijgen zij voor 1 december een reactie van het Fonds.

Heb je vragen? Neem dan contact op met onze adviseur Natasja Kraft: n.kraft@cultuurparticipatie.nl

Natasja Kraft
Natasja Kraft Senior programma-adviseur