nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

28 oktober 2020

Vragen over je project of evenement i.v.m. het coronavirus?

Dit is een ingewikkelde en onzekere periode voor ons allemaal. We zien gelukkig veel saamhorigheid in de wereld en de creativiteit en innovatie in de culturele sector maken ons trots: jullie bewijzen de kracht van cultuur.

Ook wij volgen alle actuele maatregelen en richtlijnen van het RIVM, GGD en het kabinet. We zien in dat de maatregelen rondom evenmenten, bijeenkomsten, bezoek aan theaters, musea etc. veel effect hebben op onze aanvragers.We hebben in overleg met het ministerie en de gezamenlijke Rijksfondsen afgesproken coulant om te gaan met de effecten van deze situatie. 

Hebben de overheidsmaatregelen effect op jouw project? Bekijk de FAQs verderop in dit bericht. Heb je daarna nog vragen? Neem contact op met het Fonds.

De coronamaatregelen houden langer aan dan we allemaal gehoopt hadden. Daarom kijken we vanaf 3 november wel meer vanuit de huidige situatie naar nieuwe aanvragen. Dat betekent dus dat we wel verwachten dat je de huidige maatregelen meeneemt in je plannen en ook nadenkt over alternatieve scenario's.

Wij doen er alles aan om jullie helderheid te bieden in deze lastige tijden en oplossingen te bedenken voor moeilijkheden in de toekomst. Aarzel daarom niet om met vragen contact op te nemen met jouw programma-adviseur. Je vindt de adviseur bij jouw subsidieregeling en hun (thuiswerk) contactgegevens in het overzicht van onze medewerkers​. ​

Pas goed op jezelf, blijf zoveel mogelijk binnen en we houden jullie op de hoogte.

Update 

Vrijdag 20 maart is er een nieuwsbrief van het ministerie uitgegaan met daarin een aantal specifieke coulancemaatregelen die het ministerie samen met de 6 Rijkscultuurfondsen neemt voor de cultuursector. 

Wat is de 'vertaling' hiervan bij het Fonds voor Cultuurparticipatie?

De genoemde coulante omgang bij projectsubsidies geldt bij het Fonds voor alle type aanvragers en sluit aan bij de hierboven genoemde invulling van coulance. De overige genoemde maatregelen (buiten die specifiek voor de Basisinfrastructuur), gelden alleen voor aanvragers van meerjarige subsdies die binnen de regeling Talent & Festivals (TOF) vallen. Alle betrokkenen zijn hierover direct gecontacteerd.

FAQ - Vragen rond situatie Coronavirus

ALGEMEEN
De maatregelen rond het Coronavirus hebben effect op mijn project/activiteit. Wat moet ik als eerste doen?

Wij moeten als Fonds altijd op de hoogte gebracht worden van wijzigingen. Dus neem dan contact op met een programma-adviseur van de regeling. Je vindt de adviseur bij jouw subsidieregeling en hun (thuiswerk) contactgegevens in het overzicht van onze medewerkers.

Hoe gaat het Fonds in het algemeen om met wijzigingen bij projecten/activiteiten vanwege de maatregelen rond Corona?

Maak je geen zorgen als je project niet doorgaat door het coronavirus of verplaatst moet worden. We gaan coulant om met gehonoreerde en lopende aanvragen.

NIEUWE AANVRAGEN
Heeft het wel zin om op dit moment een aanvraag in te dienen?

Jazeker. We hopen dat jullie gewoon aanvragen blijven doen. Ook in deze vreemde tijden. Hierbij geldt dan natuurlijk ook dat wij ons flexibel opstellen en snappen dat sommige plannen moeten wijzigen door veranderingen in de maatregelen. Vanaf 3 november verwachten we wel dat aanvragers rekening houden met de huidige situatie en dus in hun projectplan reflecteren op de toepassing van de coronarichtlijnen en bijvoorbeeld ook alternatieve scenario’s beschrijven bij veranderende maatregelen.

GEHONOREERDE AANVRAGEN
Wat moet ik doen als ik vanwege de maatregelen niet aan mijn prestatieafspraken kan voldoen?

Wij kunnen ons voorstellen dat je als gevolg van de maatregelen rondom coronavirus niet kunt voldoen aan de prestatie-eisen van je aanvraag. Dit heeft geen consequenties voor de hoogte van je subsidie. Deze wordt namelijk niet teruggevorderd als de prestatie-eisen niet worden gehaald als gevolg van maatregelen rond coronavirus. Neem wel direct contact op met je adviseur. Wij moeten wijzigingen namelijk wel registreren. En dan kunnen we samen kijken naar een passende oplossing (uitstel verlenen, aangepast programma, etc.) 

Mag ik mijn activiteit/evenement uitstellen? En hoe zit het dan met de afspraken die ik met het Fonds heb gemaakt in mijn subsidieaanvraag?

Ja dat mag. In samenspraak met je adviseur kunnen we kijken wat een redelijke termijn is om uit te stellen.  

Stel ik besluit mijn project een heel jaar op te schuiven. Is dat ook een mogelijkheid?

Ja, dat is mogelijk. Geld dat dit jaar is toegekend, mag je voor activiteiten die doorschuiven naar 2021 inzetten. Ook hier geldt: Informeer je programma-adviseur. We moeten de wijziging in ons systeem vastleggen en een gewijzigd besluit toesturen. 

Moet ik geld terugbetalen?

We vragen je niet om subsidie terug te betalen. We vragen je wel om alle gemaakte kosten en effecten inzichtelijk te maken bij de eindafrekening.

Mag ik mijn zzp’ers of leveranciers nog uitbetalen, ondanks dat de diensten niet meer volledig uitgevoerd kunnen worden?

Aangezien je gemaakte kosten niet terug hoeft te betalen, zolang deze in de oorspronkelijke begroting waren opgenomen en je deze bij de eindafrekening inzichtelijk kan maken, gaan we ervan uit dat alle partijen die op de begroting staan gewoon betaald worden. Ook als hun bijdrage uiteindelijk niet (uitgesteld of aangepast) geleverd kon worden. 

Het kan zijn dat ik extra kosten moet maken vanwege de maatregelen. Wat moet ik dan doen?

Neem daarover dan contact op met je adviseur. We kunnen dan samen kijken naar de mogelijkheden. 

LOPENDE AANVRAGEN
Mijn aanvraag is nog in behandeling, maar ik verwacht wel mijn activiteiten en daaraan gekoppelde afspraken te moeten aanpassen? Wat moet ik doen?

Laat het ons altijd weten. Geef de nieuwe datum/data door. Wij zorgen dat deze informatie in ons systeem aan je aanvraag wordt gekoppeld. Als je project gehonoreerd wordt, zorgen wij dat dit ook in de beschikking wordt overgenomen. 

Gaan vergaderingen van beoordelingscommissies gewoon door?

Ja. Ook wij gebruiken in deze tijden digitale vergadermogelijkheden en deze gaan gewoon door. 

Heeft de coronacrisis nog invloed op de behandeltermijn van aanvragen?

Nee, op dit moment nog niet. Mocht dit onverhoopt wel gebeuren, dan laten we dit de desbetreffende aanvragers weten. 

Ondertussen zijn er ook diverse landelijke initiatieven gestart zoals

Fonds voor Cultuurparticipatie
Fonds voor Cultuurparticipatie