22 november 2019

Monitor CmK 2019

Net als in 2018 heeft het Fonds weer samen met het ministerie van OCW onderzoek laten doen naar het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK). Deze 'monitor Cultuureducatie Primair Onderwijs 2018-2019’ is uitgevoerd door bureau Researchned en laat een positief beeld zien van de scholen die met CmK bezig zijn. 

Net als de vorige editie van de monitor laat het rapport zien dat scholen die deelnemen aan Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) op de voor dit programma relevante indicatoren hoger scoren dan scholen die niet deelnemen. Zo hebben scholen die deelnemen aan CmK vaker een visie op cultuureducatie, geven ze vaker aan dat de samenwerking met de culturele omgeving uitgaat van een door hen gestelde vraag en is er minder vaak sprake van losstaande activiteiten binnen het programma op hun school.

Ook scoren scholen die deelnemen aan de Impuls Muziekonderwijs beter dan scholen die niet deelnemen aan deze regeling op de voor deze regeling relevante indicatoren. Zo scoren ze hoger op de schaal deskundigheid muziek en op de verbinding tussen binnen- en buitenschools muziekonderwijs.

In deze editie van de monitor is bijzondere aandacht besteed aan de achterstandsscore van scholen en aan het speciaal onderwijs. Het beeld dat hieruit naar voren komt, ondersteunt de keuze van de minister om extra in te zetten op gelijke kansen binnen het vervolg op Cultuureducatie met Kwaliteit. Zo blijkt uit de monitor dat scholen met een hoge achterstandsscore minder uren besteden aan kunstzinnige orientatie in de bovenbouw. Scholen met een hoge achterstandsscore zijn ook minder positief over de culturele competenties van hun leerlingen en de vaardigheden van de groepsleerkrachten op het gebied van cultuureducatie. Ook komt naar voren dat scholen met een hoge achterstandsscore minder aandacht besteden aan erfgoed en minder vaak samenwerken met een amateurvereniging of vrijwilligersstichting.

Om te bevorderen dat kinderen uit het primair onderwijs gelijke kansen hebben om hun creatieve vermogens te ontwikkelen is er dus nog genoeg te doen. Wij nemen dus zeker de resultaten uit deze monitor mee in de vormgeving van het nieuwe programma Cultuureducatie met Kwaliteit. 

Fonds voor Cultuurparticipatie
Fonds voor Cultuurparticipatie