nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

17 februari 2020

Regeling Brug voor Talent open voor aanvragen

Biedt jouw culturele instelling een ontwikkelprogramma voor talent, maar merk je dat de talenten toch nog drempels ervaren om in of door te stromen naar het kunstvakonderwijs?

Bij Brug voor talent kan je subsidie aanvragen voor een talentontwikkelingsprogramma waarmee talenten geholpen worden op hun route richting het kunstvakonderwijs. Niet elk talent ontwikkelt zich immers via een vaste route en zowel jouw instelling als het kunstvakonderwijs spelen daar een belangrijke rol in. Je project is een duurzame samenwerking tussen jou als culturele instelling en het kunstvakonderwijs. Het programma neemt drempels weg die momenteel door talenten ervaren worden en speelt in op een duidelijk gemis of behoefte die de talenten voelen.

Fonds voor Cultuurparticipatie
Fonds voor Cultuurparticipatie