nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

22 mei 2024

Update Meerjarenregeling Talentontwikkeling en Co-creatie

We zijn overweldigd door het enorme aantal aanvragen dat we hebben ontvangen bij de Meerjarenregelingen 2025-2028: 100 bij Talentontwikkeling en 66 bij Co-creatie. Op 3 juli 2024 maken we de definitieve toekenningen bekend. Via de Meerjarenregelingen ondersteunen we voor een langere periode een brede basis in de amateurkunst en cultuurparticipatie.   

Aanvragen en Cijfers 
De aanvragen worden gecheckt op de algemene voorwaarden, waarnaar ze ter beoordeling worden voorgelegd aan een adviescommissie met deskundige adviseurs uit het werkveld. Het beschikbare budget laat het helaas niet toe om alle 166 aanvragen te honoreren. Hierin moet de adviescommissie keuzes maken op basis van de vooraf gestelde criteria. Deze commissie adviseert het bestuur van het Fonds voor Cultuurparticipatie vervolgens over het al dan niet toekennen van een bijdrage. Op 3 juli 2024 plaatsen we onder het kopje Nieuws een bericht met de definitieve toekenningen en ontvangen de aanvragers bericht via het aanvraagsysteem Mijn Fonds (Aims). 

Hierna volgen bij elke regeling de beschikbare bedragen en het aantal ontvangen aanvragen tot en met 31 januari 2024.