nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

20 februari 2024

Een dankwoord van Hedwig 

Na vijf jaar leiderschap zwaait Hedwig Verhoeven per 1 maart af als directeur-bestuurder van het Fonds voor Cultuurparticipatie. In haar laatste column blikt ze terug op een inspirerende en succesvolle periode bij het Fonds. 
 
“Toen ik in 2019 aantrad, stonden we er in alle opzichten anders voor. Wat is er veel bereikt. Ik denk daarbij aan de enorme groei die we zowel in onze opdracht, in ons budget en als team hebben gerealiseerd. Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft de uitdagende opdracht om cultuur toegankelijk te maken voor iedereen. Het met ons team werken aan de realisatie daarvan, heeft mij professioneel én persoonlijk veel gebracht. 
 
Een Fonds-directeur verveelt zich zelden. En dat is fijn voor iemand zoals ik. Het is een baan die veel verantwoordelijkheid geeft én vraagt. Een baan die je alleen vervult, maar zeker niet alleen kunt volbrengen. Ik heb het graag gedaan. Deze vijf jaren hebben mij zowel professioneel als persoonlijk veel gebracht. Ik ben een voorbijganger die het fonds, een duwtje in de rug gevend, verder hielp. 

Iemand zei me: ‘Het Fonds is van een underdog naar een serieuze speler gegroeid. Je kunt niet meer om het Fonds heen.’ Een prachtig compliment voor mij en voor al mijn geweldige collega’s. Zonder hen was dit resultaat niet bereikt.  

Wat ik ga missen? Het organiseren van steun voor al die mensen die cultuur beoefenen, in de vrije tijd of in een onderwijssetting. Het voor het voetlicht brengen van hun doorzettingsvermogen om plannen, desnoods zonder middelen, waar te maken. Het wegmasseren van weerstand en het creatief inspringen op noden in de samenleving. Ik ga het vuur missen, dat brandt bij mensen die onverminderd eenzame ouderen opbeuren, of die mensen met een lichamelijke beperking via dans een volkomen nieuwe waardering geven. Ik ga de grenzeloze motivatie missen van mensen die in het onderwijs tegen de stroom in ploeteren om cultuuronderwijs een stevigere bedding te geven. Zij troffen mij.  
Voor hen kwam ik de afgelopen jaren in actie. Daar deed ik het voor.  
 
Ik wens deze wegbereiders en al die anderen in de culturele sector toe dat er - zoals ook de Raad voor Cultuur bepleit in zijn recente advies - in ons bestel meer ruimte, waardering, een wettelijke verankering, aandacht én middelen komen voor cultuureducatie, cultuurparticipatie en talentontwikkeling. Dat er een gezondere verbinding tussen professionele kunstenaars en autodidacten in ons bestel wordt geborgd. Daar wordt iedereen binnen en buiten de culturele sector beter van.  
 
Dank aan iedereen die met behulp van cultuur iedere dag opnieuw het individuele leven van velen en daarmee onze gehele samenleving steeds een beetje mooier maken. Daar kunnen we er niet genoeg van hebben in deze tijden. Na 1 maart hoop ik, vanuit een nieuwe rol, net zo’n waardevolle bijdrage aan die samenleving te leveren als ik in mijn werkzame leven én in de afgelopen jaren bij dit fonds doen mocht. Ik kijk ernaar uit! Dank allemaal!'' 
  
Onder Hedwigs leiding is het Fonds voor Cultuurparticipatie gegroeid in opdracht, omvang en professionaliteit. Bedankt, Hedwig, voor je toewijding en inzet. Veel succes in de toekomst!