nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

7 februari 2024

Raad voor Cultuur benadrukt belang van toegankelijke cultuurparticipatie en -educatie in nieuw advies

De Raad voor Cultuur presenteerde vrijdag 26 januari 2024 haar langverwachte advies aan staatssecretaris voor cultuur Fleur Gräper-van Koolwijk. Het advies, getiteld Toegang tot cultuur, is een pleidooi voor vernieuwing van het bestel om tot cultuur voor iedereen en overal in het Koninkrijk der Nederlanden toegankelijk te maken.  
 
Het advies valt samen met de al langer groeiende erkenning voor het belang van een voor iedereen toegankelijke cultuursector. Op dit moment is cultuur, zo schrijft de Raad in haar advies, niet voor iedereen toegankelijk. De Raad benadrukt het belang van een inclusieve en laagdrempelige sector omdat alleen op die manier diversiteit in cultuurdeelname kan worden vergroot.  

Het Fonds voor Cultuurparticipatie herkent veel van de door de Raad gesignaleerde knelpunten in de eigen werkpraktijk. Hedwig Verhoeven, directeur-bestuurder van ons Fonds: ''Het pleidooi om meer ruimte binnen het cultuurbestel te geven aan cultuureducatie, cultuurparticipatie en talentontwikkeling juichen wij toe. Ook het advies om binnen het bestel tot een betere verbinding te komen tussen professionele kunstenaars en amateurs én het advies om beleid te maken vanuit een stevigere regionale focus is ons uit het hart gegrepen. Het advies biedt ruimte aan nieuwe jonge (interdisciplinaire) kunstvormen waar het huidige bestel onvoldoende plaats aan bieden kan. Dat kan beter. Veel uit het advies vormt de leidraad van ons beleidsplan 2025-2028, dat we op 31 januari aan het ministerie van OCW hebben aangeboden.''  
 
De Raad geeft met dit advies aan de staatssecretaris voor cultuur concrete aanbevelingen om gesignaleerde barrières te doorbreken en zorg te dragen dat cultuur voor iedereen in ons Koninkrijk toegankelijk is. Het hernieuwde bestel zou, aldus de Raad, met ingang van 2029 van kracht kunnen zijn. 

Lees hier het advies of kijk de presentatie terug. 

Eva Terpstra
Eva Terpstra Communicatieadviseur