nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

6 februari 2024

Fonds voor Cultuurparticipatie presenteert nieuw beleidsplan 2025-2028

Meedoen aan kunst en cultuur is goed voor lichaam en geest. Uit onderzoek blijkt daarnaast dat cultuurparticipatie ook een grote maatschappelijke impact heeft. Het versterkt onze samenleving en maakt deze socialer, weerbaarder en veerkrachtiger. De veerkrachtige samenleving vormt ook de kern van ons nieuwe beleidsplan voor de jaren 2025-2028, dat we op 31 januari ingediend hebben bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Voor een veerkrachtige samenleving is het nodig dat iedereen toegang heeft tot cultuur. Vanuit het Ministerie van OCW hebben wij de opdracht ons in het bijzonder te richten op kinderen en jongeren op en buiten school én op cultuurdeelnemers van alle leeftijden in de vrije tijd. Met specifieke aandacht voor Nederlanders voor wie cultuurdeelname niet vanzelfsprekend is. Belangrijke voorwaarde voor actieve cultuurdeelname is een gezonde en stevige culturele en creatieve sector die na de coronapandemie gebaat is bij rust, ruimte en continuïteit.

Vijf doelen

In de periode 2025–2028 richten we ons op vijf doelen:

  1. kwalitatief hoogwaardige cultuureducatie op school en buiten de school voor kinderen en jongeren;
  2. actieve cultuurparticipatie, mede ten behoeve van maatschappelijke opgaven;
  3. toegankelijkheid van talentontwikkeling in het gehele Nederlandse Koninkrijk;
  4. actieve erfgoedparticipatie en;
  5. internationale samenwerking en het versterken van het internationale culturele profiel van het Koninkrijk der Nederlanden.

Focus op drie deelsectoren

Om deze doelen te behalen, bij te kunnen dragen aan maatschappelijke impact en een duidelijke structuur aan te brengen in ons aanbod, voeren we activiteiten uit in drie deelsectoren:

  • Amateurkunst: gericht op kunstbeoefening en talentontwikkeling voor niet-professionals, kunstvakstudenten en informele circuits
  • Co-creatie: gericht op gelijkwaardige deelname aan cultuur onder begeleiding van een professionele kunstenaar of instituut óf als onderdeel van een gemeenschap
  • Cultuureducatie: gericht op het aanbieden en vernieuwen van cultuureducatie in en rondom het onderwijs

Onder elke deelsector introduceren we een meerjarenregeling, projectregelingen en open calls. Daarnaast integreren we de regelingen Erfgoed en Internationaal direct in de deelsectoren. Op deze manier hopen we samen bij te dragen aan een sterke, wendbare en gezonde sector en een veerkrachtige samenleving.