nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

12 januari 2024

Visitatiecommissie positief over het functioneren van de Rijkscultuurfondsen

Fotocredits: Joris Sonneveld
Fotocredits: Joris Sonneveld

Directeur Generaal Cultuur en Media van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Barbera Wolfensberger ontving afgelopen donderdag 11 januari uit handen van Andrée van Es (voorzitter visitatiecommissie) het visitatierapport over de zes Rijkscultuurfondsen.

De onafhankelijke visitatiecommissie stelt dat de Rijkscultuurfondsen de afgelopen jaren, en zeker tijdens de coronapandemie, hebben laten zien dat ze wendbaar en weerbaar zijn en hun afzonderlijke sectoren goed bedienen.

De commissie gaat in het rapport ook in op het afzonderlijk functioneren van de fondsen en ziet dat het Fonds voor Cultuurparticipatie een bijzondere positie inneemt: ‘’Van alle Rijkscultuurfondsen richt alleen het Fonds voor Cultuurparticipatie zich op amateurs. Het fonds maakt daarbij geen onderscheid tussen disciplines en stelt zich ten doel om meer Nederlanders actief te laten deelnemen aan cultuur. Dat er een behoefte is aan een fonds met deze focus blijkt uit de positieve reflectie van zowel aanvragers als stakeholders.''

 

Elke vier jaar worden de Rijkscultuurfondsen geëvalueerd door een zogeheten visitatiecommissie. Uitzonderlijk beslaat dit visitatierapport een periode van vijf jaar, door de coronapandemie. In september 2023 werd het Fonds gevisiteerd en spraken de commissieleden met onze medewerkers, onze directeur-bestuurder en vertegenwoordigers van de Raad van Toezicht. Voorafgaand aan deze evaluatie ontving de visitatiecommissie een aantal deelonderzoeken, zoals onze zelfevaluatie, een klanttevredenheidsonderzoek en een stakeholdersonderzoek.

 

Dat ons Fonds zich de afgelopen beleidsperiode meer heeft gericht op het betrekken van andere domeinen bij cultuur, zoals het sociaal domein, ziet de visitatiecommissie als een belangrijke en waardevolle ontwikkeling voor de samenleving: "Mede door de coronapandemie is het besef gegroeid dat kunst en cultuur cruciale onderdelen zijn om maatschappelijke doelen te bereiken.''

Directeur-bestuurder van ons Fonds Hedwig Verhoeven is blij met de uitkomst en waardering: “De voorbereidende gesprekken met onze aanvragers en onze stakeholders en het uiteindelijke gesprek met de commissieleden, zijn voor mij en mijn collega’s zeer waardevol en bruikbaar geweest bij het aanscherpen van onze toekomstige beleid, dat we volgende maand lanceren in de vorm van ons nieuwe Beleidsplan 2025-2028."