nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

7 januari 2020

Samen cultuurmaken verbreden gepubliceerd

Dansers op een podium
Dansers op een podium

Maandag 6 januari 2020 is de aanloopregeling 'Samen cultuurmaken verbreden - stimuleren van verbindingen tussen cultuur en sociaal domein' gepubliceerd.

Ben je actief in het culturele en/of sociale domein en werk je eraan om cultuurdeelname zo toegankelijk mogelijk te maken voor bepaalde doelgroepen? Dan is deze regeling wellicht geschikt hiervoor. De regeling heeft als doel om toegankelijkheid, zichtbaarheid en erkenning van cultuur in de samenleving te vergroten. Het is onderdeel van het programma Cultuurparticipatie. Met dit vierjarig programma dat start in 2021 willen we (OCW, Fonds voor Cultuurparticipatie en LKCA) iedereen gelijke kansen bieden om deel te nemen aan het culturele leven. 

In aanloop naar het landelijk meerjarig programma Cultuurparticipatie dat in 2021 zal starten zijn we op zoek naar initiatieven die nu al verschillen in cultuurdeelname verkleinen bijvoorbeeld op het gebied van armoede, eenzaamheid, sociale integratie, en preventie. Of naar instellingen en organisaties die hierop ambities en ideeën hebben. De opgedane kennis, ervaring en opbrengsten bieden dan een basis voor een verdere doorontwikkeling naar het meerjarige programma Cultuurparticipatie voor de beleidsperiode 2021-2024.

Wie kan aanvragen?
Je kunt bij deze regeling aanvragen als culturele instelling met rechtsperoonslijkheid zonder winstoogmerk of als cultuurprofesional mits je voor de gevraagde activiteiten samenwerkt met een instelling werkzaam in het sociale domein met rechtspersoonlijkheid, of vice versa.

Waarvoor kun je aanvragen?
Je kunt aanvragen voor artistiek inhoudelijke activiteiten, projecten, experimenten, onderzoek of ander initiatief dat bijdraagt aan de doelstelling van de regeling: de toegankelijkheid, zichtbaarheid en erkenning van cultuur te vergroten en zo de actieve cultuurdeelname van zoveel mogelijk verschillende groepen mensen (beter) mogelijk te maken.
Het gaat hierbij om vernieuwende activiteiten of samenwerkingen tussen het cultureel- en het sociaal domein die drempels voor het zelf actief cultuurmaken wegnemen.

Looptijd 
De regeling opent 31 januari 2020 en sluit 14 september 2020.

Feiten en cijfers
Het subsidieplafond is € 3.600.000, waarvan € 600.000 bestemd voor aanvragen die zich specitifiek richten op het verlagen van drempels voor cultuurmaken voor mensen met een geestelijke of lichamelijke beperking.

Praktische voorwaarden

  • het betreft een gezamenlijke/samenwerkings aanvraag
  • de aanvragen worden beoordeeld op basis van volgorde van binnenkomst
  • een externe adviescommissie beoordeelt de aanvragen
  • behandelingstermijn is 13 weken, streeftermijn 8 weken
  • maximale looptijd van de activiteiten is 18 maanden en starten uiterlijk binnen 3 maanden na subsidieverlening
  • regeling loopt van 31 januari 2020 t/m 14 september 2020
  • aanvrager is verplicht tot het delen, ontwikkelen en monitoren van kennis met betrekking tot de activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt. De aanvrager werkt samen met het Landelijk Kennisinstituut voor Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) door deelname aan (ten minste) de projectenmonitor en ontmoetingen van het landelijke kennisdelingstraject;
  • aanvrager werkt overeenkomstig de principes van geldende sectorcodes voor goed en integer bestuur en toezicht.
  • In de bijlage vind je het volledig op de Staatscourant gepubliceerde document.

Vragen? Vanaf 31 januari 2020, wanneer de regeling open gaat, zullen er een aantal informatiebijeenkomsten in het land gegeven worden. Hier wordt de regeling gepresenteerd en toegelicht en kun je in gesprek met onze adviseurs. Mocht je hierbij niet aanwezig kunnen zijn worden er diverse spreekuren georganiseerd en kun je bij ons op kantoor langskomen.

Heb je  interesse in een bijeenkomst, of heb je vragen? Neem dan contact met ons op. We gaan graag met je in gesprek. Bel naar 030 233 60 30 en vraag naar een van de adviseurs van de regeling Gino van Zolingen of Noud van de Rhee.

Fonds voor Cultuurparticipatie
Fonds voor Cultuurparticipatie