nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

9 oktober 2023

Meet-up Cultuureducatie met Kwaliteit: de penvoerder als regisseur

Op donderdag 23 november organiseren Fonds voor Cultuurparticipatie en LKCA een meet-up voor penvoerders en communicatie- en beleidsmedewerkers die betrokken zijn bij het programma Cultuureducatie met Kwaliteit. Deze dag is een combinatie van de Meet up! Kennis delen en de Conferentie Cultuureducatie met Kwaliteit.

En actie! De penvoerder als regisseur
Hoe kun je als penvoerder voor CmK je positionering verstevigen? De rol van de penvoerders is sinds de start van CmK 10 jaar geleden behoorlijk veranderd. Penvoerders worden meer en meer geacht regie te nemen in de uitvoering. Met het oog op de toekomst is het belangrijk dat penvoerders een centrale positie blijven innemen in de lokale en regionale infrastructuur voor cultuureducatie, en die waar mogelijk verder verstevigen. Een mooie uitdaging, maar nog niet altijd vanzelfsprekend.

Jij als regisseur van het programma!
Tijdens de meet-up ben jij de regisseur. Dit begint al in de plenaire opening: in verschillende scènes van een theatershow komen actuele thema's aan bod die bij CmK spelen. Denk bijvoorbeeld aan het werken aan duurzame relaties en innovatie, het bereiken van vmbo- en mbo-scholen en beleidsmatige ontwikkelingen. Zo zoeken we samen antwoorden op vragen als Wat zou jij doen? Wat is er nodig?

Deelsessies
Het programma bestaat uit verschillende deelsessies, die in het teken staan van terugblikken en vooruitkijken. Ook wordt een aantal interactieve sessies geprogrammeerd waarin je wordt uitgedaagd om je regierol te definiëren en aan te scherpen. Ontdek op een creatieve manier hoe je werkveld in elkaar steekt en wie op welke plek een rol heeft. Daarnaast is er ruimte voor het delen van onderwerpen die door jullie zelf worden aangedragen. 

Jolijn van Vroonhoven
Jolijn van Vroonhoven Communicatieadviseur