info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

14 oktober 2019

Beleidsontwikkeling '21-'24

Ruimtekoers
Ruimtekoers

Ook in ons beleid zijn wij net als Minister Engelshoven op zoek naar Gelijke Kansen voor iedereen. 

Wij horen de roep om democratisering van cultuur én van de waarde ervan. Die klinkt op uit de Uitgangspunten voor het Cultuurbeleid 2021 - 2024 van minister Van Engelshoven en uit actuele trends en ontwikkelingen. In de projecten die we steunen zien we beweging in die richting. In de nieuwe beleidsperiode werken we aan daarom aan gelijke kansen: iedereen moet de mogelijkheid hebben zich creatief te ontwikkelen. Iedereen, ongeacht woonplaats, afkomst, gezondheid, geaardheid, leeftijd, gender, financiële situatie of opleiding. Welke interesses en talenten je ook maar hebt. Daarbij blijft de artistiek-inhoudelijke kwaliteit voorop staan en gaan we in gesprek over de verschillende perspectieven daarop.

Hierbij stellen we de cultuurmaker in de vrije tijd en op school centraal. Die cultuurmaker moet zich creatief kunnen ontwikkelen; je moet kunnen worden wie je bent. We kiezen voor die groepen, manieren van maken of samenwerkingen die dat het hardst nodig hebben en waar onze bijdrage het meest loont. Zo willen we bijdragen aan een gelijk speelveld voor álle cultuurmakers. Daarbij horen subsidie-instrumenten die nog beter dan nu toegankelijk zijn voor degenen voor wie ze zijn bedoeld. En we werken samen met lokale mogelijkmakers, zoals culturele instellingen en bestuurders.

Dat zijn de contouren van onze koers in 2021 – 2024. Het derde kwartaal van 2019 stond in het teken van het schetsen en bespreken van die contouren. Dit najaar werken we ze verder uit in een beleidsplan, dat we in het eerste kwartaal van 2020 zullen presenteren.

Over onze meerjarige regelingen zul je al eerder horen. Om ervoor te zorgen dat instellingen in 2021 meteen kunnen starten, gaat de meerjarige regeling Talentontwikkeling, Kunstfestivals en Erfgoedmanifestaties namelijk eind 2019 al open. En de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit begin 2020.

Karin Verbeek
Karin Verbeek Strategisch beleidsadviseur