nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

1 mei 2023

Goed nieuws voor aanvragers Open Oproep Mentale gezondheid jongeren

De Open Oproep Mentale gezondheid jongeren ontving in totaal 102 aanvragen. Dit is helaas meer dan het beschikbare budget van € 565.000 euro. Om toch meerdere aanvragen te kunnen honoreren, stelt de VMBO regeling € 200.000 euro beschikbaar. Beide regelingen richten zich op dezelfde doelgroep, namelijk (kwetsbare) jongeren. Met dit extra budget kunnen we naar verwachting ruim 20 extra aanvragen behandelen.