nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

21 februari 2023

Open Call: bezoek conferentie Italië

Deze maand opent in Italië FuturoPresente, een internationaal programma dat een jaar lang de spotlight zal zetten op de hedendaagse Nederlandse jeugdkunsten. Dit programma is een initiatief van het Nederlands Letterenfonds, het Fonds Podiumkunsten, See NL, het Fonds voor Cultuurparticipatie samen met de Nederlandse ambassade en het consulaat-generaal in Italië.

In dit programma wordt een selectie van Nederlandse theatermakers, schrijvers, illustratoren, choreografen en filmmakers in 2023 gepresenteerd aan het Italiaanse publiek en professionals. Door deze gezamenlijke inzet geven ze Nederlandse en Italiaanse professionals volop de kans om hun netwerk te versterken, ervaringen te delen en zo te bouwen aan een duurzame culturele uitwisseling.

Open Call

Een onderdeel van het programma is een conferentie voor internationale experts op het gebied van cultuureducatie. Via een Open Call – in het tweede kwartaal van 2023– geeft het Fonds geïnteresseerde culturele instellingen (waaronder ook CmK-penvoerders en zzp’ers werkzaam op het terrein van cultuureducatie) de gelegenheid om de conferentie in november te bezoeken.

Hierbij krijgt elke Nederlandse aanvrager de mogelijkheid een internationale gast mee te nemen, waardoor de conferentie een bredere, internationale representatie krijgt, wat ten goede komt aan kennisuitwisseling en netwerkvorming. 

Meer informatie over de Open Call bezoek conferentie Italië vind je over enige tijd op onze website onder de subsidieregeling Internationale Samenwerking en in onze nieuwsbrief.

Joyce Vanhommerig
Joyce Vanhommerig Communicatiestrateeg