nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

20 december 2022

Positieve tussentijdse resultaten programma Cultuurparticipatie

De tussentijdse resultaten van onze subsidieregeling Samen Cultuurmaken van het Programma Cultuurparticipatie zijn positief. Dat blijkt uit het onderzoek naar de gegevens die de gehonoreerde projecten invoeren in de projectenmonitor van de regeling. Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau Significant Ape.

Het onderzoek focust op 140 projecten, opgenomen in de projectenmonitor. De projecten die zijn onderzocht richtten zich nagenoeg allemaal op het verbeteren van de sociale, mentale, informatieve, praktische en/of financiële toegankelijkheid door middel van cultuur en erfgoedactiviteiten.

Uitkomsten

Zo gaf 63% van de afgeronde projecten aan in zijn geheel door te gaan en 21% van de projecten zet een onderdeel uit het project voort. Veel deelnemers geven aan dat de organisatie van de gehonoreerde projecten goed geregeld is. Deelnemers gaven gemiddeld een 8,1, de professionals een 8,3. Ook geven ze tips om de activiteiten te verbeteren. Van alle cijfers en tips is ook een samenvatting gemaakt.

Gelijke kansen

De uitkomsten van de tussentijdse rapportage zijn onderdeel van de totale evaluatie en kennisdeling van het Programma Cultuurparticipatie dat in juni 2020 van start is gegaan. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap (OCW), LKCA en het Fonds werken binnen het programma samen om cultuur, zorg en welzijn te verbinden, landelijke en lokale initiatieven mogelijk en zichtbaar te maken en zo drempels voor cultuurdeelname te verlagen.

Bij het LKCA vind je uitgebreide informatie over het onderzoek, de projectenmonitor en kennisdossiers rondom samenwerking tussen het cultureel en sociaal domein.

Nancy Scheeve
Nancy Scheeve Communicatieadviseur