nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

9 november 2022

Samenwerking met Duitsland krijgt andere invulling

De samenwerking tussen het Fonds voor Cultuurparticipatie en het Duitse Fonds Soziokultur krijgt na tien jaar een andere invulling. Beide Fondsen ondersteunden sinds 2013 met ruim 1,7 miljoen euro 63 projecten via de subsidieregeling Samenwerking Nederland-Duitsland ‘Jonge Kunst’.

Met trots kijken de fondsen terug op deze succesvolle samenwerking en de nieuwe verbindingen die zijn ontstaan. Daarbij leverde de samenwerking ook inspiratie op voor nieuwe toekomstplannen en andere vormen van internationale samenwerking.

‘De uitwisseling tussen kunstenaars en instituten loopt dankzij dit project een stuk gemakkelijker. Ik kan andere instellingen aanraden zo’n soort internationale samenwerking te zoeken.'

Krista Burger, projectleider

Jonge Kunst

Tien jaar geleden ondertekenden Fonds Soziokultur en Fonds voor Cultuurparticipatie een Memorandum of Understanding (MOU) en startten een jaarlijkse subsidieronde  ‘Jonge Kunst’. Door middel van deze subsidieregeling en negen Meet & Match bijeenkomsten ondersteunden de fondsen zowel de eerste ontmoeting als de langdurige samenwerking tussen Duitse en Nederlandse organisaties op het gebied van cultuurparticipatie en –educatie.

Hieruit ontstonden 63 projecten samenwerkingsprojecten rond maatschappelijke thema’s als digitalisering, identiteit, geschiedenis en het milieu, waarbij kennis en ervaring werden uitgewisseld.

‘In mijn normale leven zou ik sommige van deze mensen nooit hebben ontmoet, nu hoorde ik hun verhalen en ging ik alles vanuit verschillende perspectieven zien.’

Evy, 14 jaar, deelnemer

Vervolg internationale samenwerking

Op basis van het succes van het programma bieden beide fondsen nu ondersteuning voor Nederlands-Duitse samenwerking vanuit hun andere, bestaande activiteiten. Zo kunnen Nederlandse culturele organisaties en ZZP’ers subsidie aanvragen via de regeling Internationale Samenwerking. Daarnaast bouwen ze voort op hun band en ervaring door kennis uit te wisselen en nieuwe, vergelijkbare internationale samenwerkingen aan te gaan.

Directeur-bestuurder Hedwig Verhoeven: ‘De nauwe en langdurige samenwerking met Fonds Soziokultur heeft ervoor gezorgd dat het veld de weg naar Duitse partners wist te vinden. We zijn trots dat we op deze ervaring verder kunnen bouwen en dat zowel Fonds Soziokultur als wij projecten blijven ondersteunen met subsidie. We zien uit naar de resultaten van soortgelijke initiatieven met andere landen waarmee we aan een Europees netwerk voor culturele uitwisseling werken.’

Voorzitter Fonds Soziokultur Kurt Eichler: ‘Jonge Kunst bood zowel de organisaties als de deelnemers uit beide landen de kans om in artistieke en participatieve zin van elkaar te leren. Deze wederkerige samenwerkingen hebben een belangrijke rol gespeeld in de doorontwikkeling van cultuurparticipatie. Beide fondsen reageren nu op voortgaande transformaties in het culturele veld en in de samenleving. Nieuwe subsidieregelingen bieden mogelijkheden voor internationale samenwerking en de fondsen zullen kennis blijven uitwisselen over het aanpakken van huidige en toekomstige uitdagingen.’

De fondsen kijken uit naar zowel nieuwe als terugkerende samenwerkingen van beide kanten van de grens.

Nancy Scheeve
Nancy Scheeve Communicatieadviseur