nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

23 september 2022

Herstelsteun voor amateurkunstsector dit najaar beschikbaar

Door corona zagen veel amateurkunstgroepen hun ledenaantal teruglopen. Staatssecretaris Uslu trekt daarom dit najaar 1,5 miljoen euro uit voor extra ondersteuning en herstel. “De vrijwillige inzet voor cultuur en de actieve cultuurbeoefening vormt een belangrijke basis van het culturele leven in ons land”, schreef de staatssecretaris in mei in haar hoofdlijnenbrief aan de Tweede Kamer.

De helft van deze bijdrage is bestemd voor 9 landelijke amateurkunstkoepels waardoor de eerder opgezette steunmaatregelen voor amateurkunstgroepen gecontinueerd worden. De andere helft wordt verdeeld  via 12 provinciale organisaties en steuninstellingen voor cultuurparticipatie, zoals Kunstloc in Brabant en Huis voor de Kunsten in Limburg.


Extra bijdrage voor versterking amateurkunstgroepen

Deze extra bijdrage is bedoeld voor aanvullend aanbod gericht op het versterken van de amateurkunstgroepen. Er is dus geen geld voor bestaande activiteiten. De bijdrage is specifiek bestemd voor de amateurkunstgroepen.

Met deze bijdrage moeten duurzame resultaten worden geboekt. Daarnaast wijzen we in de uitvoering op de drie codes: Fair Practice, Diversiteit & Inclusie en Governance Code Cultuur.

Door deze extra herstelsteun breed uit te zetten in de kunst en cultuursector kunnen alle amateurkunstgroepen ervan profiteren. Dus  niet alleen verenigingen die zijn aangesloten bij een koepel.


Via landelijke koepels en provinciale instellingen

Het Fonds voor Cultuurparticipatie formuleerde, samen met LKCA (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst), de richtlijnen en zorgde voor begeleiding, afstemming en advies. De herstelsteun is vanaf dit najaar beschikbaar, via landelijke koepels en provinciale instellingen, en loopt tot en met 30 juni 2023.

"Het is van groot belang om zowel professionals, instellingen als amateurverenigingen er weer bovenop te helpen".

Gunay Uslu, staatssecretaris Media en Cultuur
Joyce Vanhommerig
Joyce Vanhommerig Communicatiestrateeg