nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

29 maart 2022

Staatssecretaris Uslu maakt kennis met het Fonds

Fotografie: Jeannette Schols
Fotografie: Jeannette Schols

Op maandag 28 maart vereerde Gunay Uslu de staatssecretaris van Cultuur en Media het Fonds met een kennismakingsbezoek op ons kantoor in Utrecht.

De staatssecretaris wilde meer weten over het werkveld van het Fonds en de verschillende subsidieregelingen die het Fonds heeft voor de stimulans van cultuureducatie, cultuurparticipatie, talentontwikkeling en erfgoed.

Directeur - bestuurder Hedwig Verhoeven verwelkomde de staatssecretaris en spoken word artiest Roziena Salihu sprak haar onder meer toe over de kracht van kunst en cultuur: 

"Wanneer cultuur niet voor iedereen vanzelfsprekend is
wanneer de weg ernaartoe moeilijk te vinden is
dan passen we de route aan
halen drempels weg, tekenen een nieuwe landkaart
Want we verschillen soms zoveel 
waardoor de route niet voor iedereen bewandelbaar is
maar in cultuur
daar vinden we elkaar...

...Cultuur blijft zo
enorm
nodig"

Tijdens het kennismakingsgesprek ging speciale aandacht uit naar de actuele positie van jeugd en jongeren, de wens om cultuureducatie in het primair -, het voortgezet onderwijs en in het vmbo en het mbo, te continueren en te intensiveren. Ook werd er met de staatssecretaris stil gestaan bij het belang van talentontwikkeling, zodat jongeren kansen krijgen om hun talent te ontwikkelen. We bespraken dat het Fonds extra focus legt op het vinden van talenten binnen de amateurkunsten en informele circuits.

Aandacht ging eveneens naar cultuurparticipatie, een ander belangrijk werkveld van het Fonds. Waar sommige groepen de wegen naar cultuur maken makkelijk vinden, is dat voor anderen lang niet vanzelfsprekend. Binnen cultuurparticipatie wil het Fonds drempels weghalen, zodat deelname aan kunst en cultuur voor iedereen mogelijk en makkelijker wordt. Met de stimulans van het gezamenlijk beleven van eigentijdse kunst- en erfgoedbeoefening als resultaat.