nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

3 februari 2022

Tweede aanvraagronde HR-voucher: voor het professionaliseren van je HR – en organisatiebeleid

Let op: de aanvraagperiode is inmiddels gesloten. 

Verlenging en verruiming  
De HR-voucher is verlengd! Culturele en creatieve instellingen kunnen opnieuw de HR-voucher aanvragen voor ondersteuning bij hun HR- en organisatiebeleid. Aanvragen kon al tijdens een eerste ronde in 2021, maar de voucher is deze tweede ronde beschikbaar voor meer organisaties dan voorheen. Ook is het aan te vragen budget verruimd.  
 
Met de voucher kun je voor maximaal € 20.000 een HR-adviseur inhuren, die je verder helpt met de HR-vraagstukken in je organisatie. Bijvoorbeeld voor advies over verschillende Fair Pay contractvormen, de ontwikkeling en de uitvoering van het opleidingsbeleid voor je medewerkers of begeleiding bij de uitvoering van diversiteitsbeleid in je organisatie.  


Initiatiefnemers 
De HR-voucher is een initiatief van de zes rijkscultuurfondsen, waaronder het Fonds voor Cultuurparticipatie, en wordt bekostigd door OCW. Het CAOP ondersteunt in de uitvoering. 
 
Veranderingen ten opzichte van de eerste aanvraagronde 
Vanaf begin 2021 tot juli 2021 kon de HR-voucher al eerder aangevraagd worden voor een bedrag van € 6.000, - (incl. btw). Het bedrag is deze nieuwe ronde dus hoger (€ 20.000, - incl. btw). Daarnaast is de groep mogelijke aanvragers uitgebreid. Dat zit zo: je kunt de HR-voucher aanvragen als de instelling/het gezelschap waar je werkt via een specifieke regeling subsidie ontvangt van een rijkscultuurfonds.  
 
Het aantal regelingen voor deze nieuwe aanvraagronde van de HR-voucher is uitgebreid. Aanvullend op de instellingen die aanspraak maken op de meerjarenregeling Talent en Festivals 2021 – 2024, kunnen nu ook organisaties die een toekenning hebben voor een (meerjarige) aanvraag voor een van de hierna genoemde regelingen, aanspraak maken op een HR voucher:  
• MeeMaakPodia 
• Regeling Brug voor Talent  
• Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 Caribisch Nederland 
• Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 
• Mediakunst- en Erfgoededucatie 
• Cultuureducatie met VMBO en Praktijkonderwijs 
• Cultuureducatie VMBO, VSO en PRO 
• Regeling Each One Teach One 
• Urban Arts Talent 
 
Op de website waar je de voucher aan kunt vragen staat een complete lijst van deze subsidieregelingen per rijkscultuurfonds.  
 
Voor eerdere aanvragers 
Kun je een HR-voucher aanvragen, als een eerdere aanvraag al gehonoreerd is? Ja dat kan. Houd er dan wel rekening mee dat het maximaal aan te vragen bedrag (€ 20.000, -) verminderd dient te worden met het eerder toegekende bedrag. Eerdere aanvragers kunnen vanaf 16 februari aanvragen omdat de eerste vier weken nieuwe aanvragers voorrang krijgen.  
 
Online spreekuur  
Wil je de HR-voucher aanvragen, maar heb je nog geen duidelijk idee voor welk vraagstuk? Ben je opzoek naar inspiratie of heb je nog inhoudelijke vragen? Op 15 februari van 10.00 uur tot 11.00 uur is er een online spreekuur. Je kunt je hiervoor vrijblijvend aanmelden via hrvouchercutuur@caop.nl onder vermelding van je naam en de organisatie waarvoor je werkt. We gaan tijdens het online spreekuur vooral in op de voorwaarden en de regeling zelf en de mogelijkheden die je hebt als aanvrager.  Eerder individueel contact opnemen kan natuurlijk ook altijd.   
 
Aanvragen 
Benieuwd of jouw organisatie een aanvraag kan doen? Kijk dan op www.hrvouchercultuur.nl. Hier kun je ook een aanvraag indienen en interviews vinden met eerdere aanvragers voor inspiratie. We moedigen je aan telefonisch (070) 376 57 72) en via de mail contact op te nemen of mee te doen aan het online spreekuur. Je kunt terecht met alle vragen, ook als je nog niet helemaal duidelijk voor ogen hebt voor welk vraagstuk je de HR-voucher zou willen inzetten.