info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

8 oktober 2019

Cultuurbeleid 2021-2024

Graffiti artiest met zijn werkspullen
Graffiti artiest met zijn werkspullen

Vandaag, dinsdag 11 juni, presenteerde minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Ingrid van Engelshoven haar uitgangspunten voor het cultuurbeleid voor de jaren 2021 - 2024. Hierin geeft ze richting aan ons beleid voor de komende jaren. Hieronder vertellen we kort welke onderdelen van de uitgangspunten onze aanvragers, partners en het Fonds voor Cultuurparticipatie direct raken.

Algemene indruk

Wij zijn blij dat de minister ervoor kiest om de komende jaren stevig bij te dragen aan zowel cultuureducatie als cultuurparticipatie. Dat doet ze vanuit de overtuiging dat ze ‘’in samenwerking met gemeenten en provincies cultuur voor zoveel mogelijk mensen betekenis geven wil’’. Veel van de onderwerpen die zij belangrijk vindt, sluiten aan bij waar wij voor staan en wat we al doen. Zoals gelijke kansen, een brede en diverse sector én een vernieuwende blik. Wij herkennen hierin de boodschap van het Fonds voor Cultuurparticipatie ‘cultuur maakt iedereen’. Het Fonds voor Cultuurparticipatie kijkt ernaar uit om de plannen van de minister samen met onze partners vorm te geven en zo nog meer mooie projecten voor scholen, blazersensembles, breakdancers, dichttalenten, mediahelden en alle andere cultuurmakers te ondersteunen.

De specifieke keuzes die de minister maakt

Een nieuw landelijke programma Cultuurparticipatie
De minister kiest voor een nieuw en landelijk ‘programma Cultuurparticipatie’ en trekt daar jaarlijks ruim 5 miljoen euro voor uit. Hiermee wil ze de toegankelijkheid voor het meedoen aan kunst & cultuur vergroten voor mensen die een drempel ervaren. Dit programma verbindt de zorg en het sociaal domein met professionele culturele instellingen, amateur- en erfgoedverenigingen en kunstenaarsinitiatieven. Als onderdeel van dit nieuwe landelijke programma, ontwikkelt het Fonds voor Cultuurparticipatie o.a. een subsidieregeling, waarin we samen met lokale overheden drempelverlagende initiatieven in het hele land steunen.

Erfgoedparticipatie
De minister zet de huidige inzet op immaterieel erfgoed, uitgevoerd door het Fonds voor Cultuurparticipatie en KIEN, in 2021-2024 voort. Wij blijven hierin inzetten op de verbindende waarde van actieve erfgoedparticipatie.

Voortzetting en verbreding van Cultuureducatie
De minister hecht ook in de komende periode veel belang aan cultuureducatie. Dat laat ze in de uitgangspuntenbrief zien met de investering van 3,5 miljoen euro. Ze vraagt extra aandacht voor gelijke kansen voor alle kinderen en disciplinebreed cultuuronderwijs. Daarnaast kondigt ze aan dat binnen ons programma ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ meer aandacht en ruimte komt voor het voortgezet onderwijs en buitenschoolse activiteiten. Lees ook het bericht hierover op de website van Cultuureducatie met Kwaliteit.

Talentontwikkeling
De minister zet het budget voor Talent en vernieuwing voor het grootste deel voort in de nieuwe periode. Urban arts worden als belangrijk en waardevol voorbeeld genoemd door de minister. Wij dragen al jaren het belang hiervan uit, dus we zijn erg blij om te zien dat dit nu ook op landelijk niveau wordt uitgesproken, en we het veld hier verder op kunnen versterken.

Fair Practice
De minister vindt het net als wij belangrijk dat cultuurmakers eerlijk worden beloond voor hun werk. Daarom maken we de Fair Practice Code een voorwaarde voor de subsidies die we uitgeven. Hiermee wordt het verplicht om kunstenaars die werken in een project dat door ons wordt gesteund, eerlijk te betalen. Over de financiering van dit onderwerp willen we graag verder in gesprek met de minister.

Versterking samenwerking met gemeenten en provincies
Veel van de grote programma’s, zoals Cultuureducatie met Kwaliteit en het programma Cultuurparticipatie, zijn sterk verbonden met een regionale aanpak. Wij werken al veel samen met provincies en gemeenten. We zullen deze samenwerking in de vorm van diverse matchingsregelingen verder voortzetten en uitbreiden. Daarbij willen we graag nog meer aansluiten bij wat er in de verschillende regio’s leeft en nodig is.

Het persbericht van het ministerie staat hier. Nu de contouren helder zijn kunnen wij ons beleidsplan 2021-2024 gaan opstellen. Daarvoor toetsen we graag onze ambities bij onze partners, aanvragers, de andere rijkscultuurfondsen, bestuurders en stakeholders: jij dus! Houd onze site in de gaten, of schrijf je in voor onze nieuwsbrief, en blijf op de hoogte van alle plannen, ontwikkelingen en financieringsmogelijkheden van het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Het ministerie maakte ook een animatie over de plannen:

Fonds voor Cultuurparticipatie
Fonds voor Cultuurparticipatie