nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

C: Christiaan Kamminga C: Christiaan Kamminga
Participatie

Samen Cultuurmaken Open Oproep

Op dit moment is er geen Open Oproep | De Open Oproep is bedoeld voor verkenning, ontwikkeling en uitvoering van activiteiten rond specifieke thema’s

Op dit moment is er geen Open Oproep. Minimaal twee weken voordat je kan aanvragen kondigen we het thema hier aan.

De Open Oproep is bedoeld voor verkenning, ontwikkeling en uitvoering van activiteiten rond specifieke thema’s waarmee cultuurparticipatie zo toegankelijk mogelijk wordt gemaakt.

Met de Open Oproep spelen we in op actuele thema’s. Het biedt de mogelijkheid om speciale aandachtsgebieden, doelgroepen of cultuurparticipatie in specifieke regio’s een impuls te geven. Denk aan thema's als:

 • urgente en maatschappelijke noodzaak
 • behoeften bij een doelgroep
 • discipline of erfgoeddomein die aandacht nodig hebben

Centraal staat ook hier samenwerking tussen het cultureel en sociaal domein centraal. Je ontwikkelt activiteiten voor en met mensen die een drempel ervaren als het gaat om deelname aan cultuur.

Druk op onderstaande afbeelding voor de Open Oproep in één oogopslag.

Wie kan aanvragen?

Je bent gevestigd in het Koninkrijk der Nederlanden en kunt aanvragen als:

 • instelling in het cultureel domein
 • instelling in  het sociaal domein
 • zelfstandig professional in het cultureel of sociaal domein

Belangrijk is dat je aantoonbaar samenwerkt met een partij uit het andere domein en deze kennis van samenwerking, maar vooral ook inzichten over hoe je drempels weg kunt nemen, deelt zodat anderen hiervan kunnen leren.

Samenwerkingspartners kunnen ook zelforganisaties zonder rechtspersoonlijkheid in  het cultureel of sociaal domein (bijv. buurtcomités, jongerencollectieven, erfgoedgemeenschappen). Of onderwijsinstellingen, maar dit geldt alleen voor naschoolse activiteiten. Tenzij het Fonds een uitzondering toestaat voor onderwijsinstellingen waar binnen- en naschoolse activiteiten door elkaar heen plaatsvinden.  Let op: deze samenwerkingspartners kunnen niet zelf aanvragen.

Waarvoor kan je aanvragen?

Je kan subsidie aanvragen voor een verkenning, ontwikkeling en uitvoering van een project rond het thema dat aangekondigd is. Je organiseert activiteiten voor en met mensen die drempels ervaren ten aanzien van cultuurparticipatie, die passen binnen dat thema.

De hoogte van de subsidie is verdeeld in drie categorieën, die bij publicatie van de Open Oproep bekend gemaakt wordt.

 

Waar let het Fonds op?

We hebben geen vast format voor een projectplan. We verwachten in elk geval een motivatie in het plan en een begroting. Bij publicatie van het thema vermelden we welke informatie we nog meer verwachten.

Wil je aanvragen? Zorg dan dat je de volledige subsidieregeling en toelichting ook hebt gelezen. Je vindt deze aan de rechterzijde onder 'Documenten'.

We beoordelen op onderstaande criteria, hieronder kort uitgelegd. Welke van toepassing zijn maken we bij publicatie van de Open Oproep bekend.

Inhoud | Welke activiteiten bied je aan? Zijn deze voldoende helder, logisch en concreet uitgewerkt? Sluiten deze voldoende aan op de behoeften en mogelijkheden van de doelgroep?

Organisatie | Bevat je aanvraag een realistisch planning met passende activiteiten die bijdragen aan het halen van het doel? Is er aandacht voor evaluatie en mogelijke bijsturing? Beschik je over voldoende kennis en ervaring om het plan te verwezenlijken? Is je begroting redelijk en realistisch? Denk aan vergoedingen en bijdragen van betrokken partners om de activiteiten uit te voeren.

Samenwerking| Is de samenwerking tussen de partners gelijkwaardig en gebaseerd op wederzijdse inzet en betrokkenheid? Ook kijken we of er een gezamenlijk doel is en een heldere taak- en rolverdeling in betrokkenheid en financiën? Wordt ieders expertise benut en leer je van elkaar?

Ontwikkeling | Hoe ziet de ontwikkeling van de activiteiten eruit? Blijkt uit je aanpak dat je werkt aan verduurzaming en ontwikkeling?

Urgentie en maatschappelijke noodzaak | Geeft je project voldoende invulling aan maatschappelijke noodzaak? Draagt het bij aan de ontwikkeling, uitvoering of versterking binnen het thema?

Continuïteit | Heeft je project een langdurig effect? Worden opgedane ervaringen door partners in de toekomst meegenomen en vastgelegd? Is er sprake van een mogelijke voortzetting van het project of samenwerking? Ook als het gaat om financiering.

Zichtbaarheid | Draagt je project bij aan een groter bereik van publiek of bekendheid? Of kwam er een vernieuwende samenwerking tot stand waarvoor je aandacht hebt gevraagd? Laat het project de kracht van cultuurparticipatie zien lokaal of landelijk?

Ben je een aanvrager met een culturele doelstelling dan pas je de drie culturele codes toe, zoals beschreven in Artikel 1.10 van de subsidieregeling. Het hangt af van je aangevraagde bedrag hoe strikt daar naar gekeken wordt. Ben je een aanvrager in  het sociaal domein dan onderschrijf je de codes die voor jouw domein gelden.


Praktische voorwaarden

 • Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld, tot het budget bereikt is. Begin daarom op tijd en wacht niet te lang met aanvragen. Let op: een account aanmaken op Mijn Fonds kan een paar dagen duren
 • Voor Europees Nederland bedraagt de subsidie 50% tot maximaal 80% van de totale projectkosten. Ben je gevestigd in het Caribisch deel van het Koninkrijk dan geldt hiervoor: 80% tot maximaal 100%.
 • Tot 25.000 euro beoordeelt een interne adviescommissie de aanvragen. Daar boven een externe adviescommissie
 • Je mag pas beginnen met uitvoeren van je project op het moment dat het Fonds laat weten dat je aanvraag gehonoreerd is. Dit duurt maximaal 13 weken.
 • Je project duurt maximaal 2 jaar en start uiterlijk binnen 6 maanden na het indienen van de aanvraag.
 • Je werkt  samen met LKCA aan het delen, ontwikkelen en monitoren van kennis met betrekking tot (ten minste) de projectenmonitor en ontmoetingen van het landelijke kennisdelingstraject; hierbij kun je denken aan 2-3 kennissessies per jaar.
 • Als je gevestigd bent in het Caribisch deel van het Koninkrijk is er een speciale werkwijze voor verschillen in valuta. De werkwijze vind je aan de rechterkant onder 'Documenten'.

Het totale budget voor Open Oproep is € 1.500.000,- 

Heb je nog vragen?

Je kunt contact opnemen met één van de medewerkers van deze regeling. Bel ons en vraag naar Vicky Serao Anita Hazeu Ingrid Henzen Jill Senhorst  of  Gino van Zolingen

Klik op de adviseur voor het telefoonnummer
samencultuurmaken@cultuurparticipatie.nl

Stappen

1. Bekijk de verschillende subsidiemogelijkheden die het Fonds momenteel heeft.

Alle regelingen die momenteel open staan voor aanvragen vind je bij ‘Subsidie aanvragen’. Kom je er niet uit, of ben je nog in de oriënterende fase? Vul dan onze Subsidiewijzer in.

Website en juridische regeling
Deze pagina’s geven een goed beeld van onze regelingen. Snap je iets niet, heb je ergens een vraag over? Bel ons dan! We helpen je graag verder. Het helpt ons wel als je de website al bekeken hebt en weet bij welke regeling je misschien wil aanvragen.

We proberen je op de website zo compleet mogelijk te informeren. Maar let op: deze informatie is een samenvatting van de volledige subsidieregeling, zoals hij ook in de Staatscourant is verschenen. Dit is een juridisch document, en minder makkelijk leesbaar. Hierin staat precies beschreven waaraan je subsidie-aanvraag moet voldoen. Je vindt de subsidieregeling altijd aan de rechterkant op de subsidiepagina in het lijstje met de documenten.

 

Naar overzicht subsidies
2. Documenten bekijken

We plaatsen altijd een voorbeeld van het aanvraagformulier op onze website, net als een modelbegroting. Deze vind je ook bij het lijstje documenten op elke regelingpagina. Het is verstandig ze goed te bekijken, zodat je weet welke vragen je moet beantwoorden en welke informatie we graag van je ontvangen.

3. Maak op tijd een account aan

Subsidieaanvragen doe je via ons digitale aanvraagsysteem ‘Mijn Fonds’. Om in te loggen en aan te vragen heb je een account nodig. Hou er rekening mee dat het maximaal drie werkdagen kost voordat je account actief is. Het is dus handig om dit al te doen, voordat je echt je aanvraag gaat indienen.

Maak hier een account aan.
4. Log in en vraag aan

Je hebt rondgekeken naar de mogelijkheden, een keuze voor een bepaalde regeling gemaakt en gelezen wat de voorwaarden en criteria zijn. Tijd dus om een aanvraag te doen. Dit doe je in een aantal stappen:

 • Log in bij ‘Mijn Fonds’ met de account die je aangemaakt hebt.
 • Klik op de knop ‘Nieuwe aanvraag’.
 • Selecteer of je als organisatie, of als persoon aanvraagt en kies de juiste regeling uit het drop downmenu. Je komt nu in het aanvraagformulier.
 • Als je alles hebt ingevuld en alle bestanden hebt toegevoegd, dien je het formulier digitaal in.
 • Wij proberen je aanvraag zo snel mogelijk te behandelen. Je ontvangt binnen 13 weken van ons bericht.
Naar 'Mijn Fonds'
Advies nodig?
Advies nodig?

Wil je iemand spreken? Bijvoorbeeld over welke subsidieregeling er voor jouw project is? Onze adviseurs helpen je graag!

030 233 60 30
info@cultuurparticipatie.nl