Jonge mannen om een laptop heen. Foto via SETUP Medialab Utrecht
Participatie Educatie

Creatief gebruik digitaal erfgoed

Aan de slag op basis van collecties, archieven en ander digitaal materiaal

Zorg jij dat mensen digitaal erfgoed op hun eigen manier gebruiken? In een vlog, filmpje of kunstproject, bijvoorbeeld? Deze subsidieregeling is er voor projecten op school en in de vrije tijd.

Let op: Deze subsidieregeling is uitgebreid. Je kan nu ook subsidie aanvragen voor onderwijsprojecten, de doelgroep is niet meer leeftijdsgebonden, de subsidie mag 100% van de projectkosten dekken en de looptijd is verlengd.

Met digitaal erfgoed bedoelen we:

 • Gedigitaliseerd erfgoed, zoals digitale museumcollecties of digitale stadsarchieven
 • Erfgoedmateriaal dat van origine digitaal is, zoals film, foto's, online archieven of digitale kunst
 • Digitale informatie over erfgoed, zoals beschrijvingen of detailfoto’s van erfgoedobjecten.

Je vindt digitaal erfgoed o.a.:

Wie kan aanvragen?

Je kan subsidie aanvragen als vereniging of stichting die zich inzet voor cultuurparticipatie of erfgoedbeoefening. Of die nou plaatsvindt in de vrije tijd of tijdens schoolactiviteiten. Het gaat in dat laatste geval om activiteiten voor leerlingen in het primair of voortgezet onderwijs – waaronder het speciaal onderwijs – of in het MBO.

De vijf instellingen die binnen het Netwerk Digitaal Erfgoed een knooppunt vormen voor hun sector kunnen geen subsidie aanvragen: de Koninklijke Bibliotheek, de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschap, het Nationaal Archief, de Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.

Waar let het Fonds op?

Deze regeling daagt je uit om projecten te ontwikkelen waarbij het digitaal erfgoed (her)gebruikt wordt in vormen die passen bij de doelgroep. Een videoclip op basis van archiefmateriaal, een magazine geïnspireerd op een online museumcollectie, of een theatervoorstelling door bijvoorbeeld leden van een toneelvereniging of scholieren die hiervoor het digitale erfgoed over hun stad of dorp hebben gebruikt. Het mag allemaal.

Het gaat in deze regeling niet om het bewaren van digitaal erfgoed, maar om het zichtbaar maken en gebruiken. De doelgroep staat daarbij centraal. Voor projecten gericht op het digitaliseren van collecties zijn er andere subsidiemogelijkheden. Dat geldt ook voor het toegankelijk maken, delen of presenteren van digitaal erfgoed.

Praktische voorwaarden

 • Je project start niet eerder dan 13 weken na je aanvraag, en niet later dan 6 maanden na toekenning van de subsidie
 • Je project duurt maximaal 2 jaar
 • De subsidie die je van ons ontvangt mag tot 100% van je projectkosten dekken
 • De post onvoorzien op de begroting mag niet meer dan 7% van de totale kosten zijn
 • Je mag maximaal 10% van de subsidie inzetten voor materiële investeringen.

Lees de hele subsidieregeling (onder ‘documenten’) voor de complete voorwaarden.

Spreekuur erfgoed

Heb je na het lezen van de informatie op deze site nog vragen? Neem gerust contact op! Elke vrijdag houden we telefonisch spreekuur van 9 - 12 uur. Aanmelden is niet nodig maar kan wel. Mail je naam, organisatie, telefoonnummer en als je wilt ook alvast je vragen naar: erfgoed@cultuurparticipatie.nl. Je krijgt dan een voorstel voor een tijdstip en de contactgegevens van de betreffende adviseur.
Op woensdagmiddag 29 juli is er 'live' spreekuur (videobellen) van 13 - 17 uur.

Spreekuur+ Creatief gebruik digitaal erfgoed
Heb je interesse in of ideeën voor deze specifieke subsidieregeling? Neem dan deel aan ons online Spreekuur+ op:
28 augustus 10:30 – 12:00 uur of
3 september 15:00 – 16:30 uur
Hierin lichten we de regeling toe, delen we inspirerende voorbeelden en kunnen deelnemers vragen stellen, elkaars plannen horen en ideeën uitwisselen.
Meld je aan via: erfgoed@cultuurparticipatie.nl (vermeld je naam, organisatie en de datum van de sessie.)

Samenwerking Mondriaan Fonds en Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Ook het Mondriaan Fonds (tot 3 augustus) en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie (regeling inmiddels gesloten) subsidiëren nieuwe gebruiksvormen van digitaal erfgoed. De regelingen van de drie landelijke cultuurfondsen vullen elkaar aan. Zo vergroten we samen de zichtbaarheid en het gebruik van digitaal erfgoed.

Bij welke subsidieregeling hoort mijn project voor scholieren?

Heb je een erfgoedproject voor scholieren? Kijk hier of het past bij de subsidieregeling Mediakunst- en erfgoedparticipatie (MKE) past of juist bij Creatief gebruik digitaal erfgoed:

  doelgroep projectduur onderwerp samenwerking overig
Erfgoed-educatie
MKE

primair onderwijs, incl. po/vo speciaal

2 - 3  jaar

leren uit materiële en immateriële sporen

duurzame samenwerking tussen scholen en culturele instellingen

het project is deel van het lesprogramma

Creatief gebruik digitaal erfgoed

po, vo, mbo (en behalve scholieren:
iedereen)

max. 2 jaar

digitaal erfgoed

samenwerking mag, maar hoeft niet

doelgroep centraal: de vorm past bij hún leefwereld

Twijfel je? Overleg dan even met één van onze programmamedewerkers of adviseurs welke subsidieregeling het beste bij jouw project past.

Als het om gescheiden projecten gaat, kan je ook binnen hetzelfde overkoepelende thema bij verschillende regelingen subsidie aanvragen. Zo krijgt de Stichting Gedeelde Verhalen voor het project ADAK deel 3 – De vlucht van de kaketoe (zie hieronder) subsidie via Creatief gebruik digitaal erfgoed. Voor een ander, duidelijk afgebakend project, krijgt de stichting subsidie via de regeling Maakruimte voor Cultuur.

Heb je nog vragen?

Je kunt contact opnemen met één van de medewerkers van deze regeling. Bel ons en vraag naar Judith Pors, Tamira Boogaard of Femie Willems

030 - 233 60 30
info@cultuurparticipatie.nl

Stappen

1. Bekijk de verschillende subsidiemogelijkheden die het Fonds momenteel heeft.

Alle regelingen die momenteel open staan voor aanvragen vind je bij ‘Subsidie aanvragen’. Kom je er niet uit, of ben je nog in de oriënterende fase? Vul dan onze Subsidiewijzer in.

Website en juridische regeling
Deze pagina’s geven een goed beeld van onze regelingen. Snap je iets niet, heb je ergens een vraag over? Bel ons dan! We helpen je graag verder. Het helpt ons wel als je de website al bekeken hebt en weet bij welke regeling je misschien wil aanvragen.

We proberen je op de website zo compleet mogelijk te informeren. Maar let op: deze informatie is een samenvatting van de volledige subsidieregeling, zoals hij ook in de Staatscourant is verschenen. Dit is een juridisch document, en minder makkelijk leesbaar. Hierin staat precies beschreven waaraan je subsidie-aanvraag moet voldoen. Je vindt de subsidieregeling altijd aan de rechterkant op de subsidiepagina in het lijstje met de documenten.

 

Naar overzicht subsidies
2. Documenten bekijken

We plaatsen altijd een voorbeeld van het aanvraagformulier op onze website, net als een modelbegroting. Deze vind je ook bij het lijstje documenten op elke regelingpagina. Het is verstandig ze goed te bekijken, zodat je weet welke vragen je moet beantwoorden en welke informatie we graag van je ontvangen.

3. Maak een account aan

Subsidieaanvragen doe je via ons digitale aanvraagsysteem ‘Mijn Fonds’. Om in te loggen en aan te vragen heb je een account nodig. Hou er rekening mee dat het maximaal drie werkdagen kost voordat je account actief is. Het is dus handig om dit al te doen, voordat je echt je aanvraag gaat indienen.

Maak hier een account aan.
4. Log in en vraag aan

Je hebt rondgekeken naar de mogelijkheden, een keuze voor een bepaalde regeling gemaakt en gelezen wat de voorwaarden en criteria zijn. Tijd dus om een aanvraag te doen. Dit doe je in een aantal stappen:

 • Log in bij ‘Mijn Fonds’ met de account die je aangemaakt hebt.
 • Klik op de knop ‘Nieuwe aanvraag’.
 • Selecteer of je als organisatie, of als persoon aanvraagt en kies de juiste regeling uit het drop downmenu. Je komt nu in het aanvraagformulier.
 • Als je alles hebt ingevuld en alle bestanden hebt toegevoegd, dien je het formulier digitaal in.
 • Wij proberen je aanvraag zo snel mogelijk te behandelen. Je ontvangt binnen 13 weken van ons bericht.
Naar 'Mijn Fonds'
Advies nodig?
Advies nodig?

Wil je iemand spreken? Bijvoorbeeld over welke subsidieregeling er voor jouw project is? Onze adviseurs helpen je graag!

030 233 60 30
info@cultuurparticipatie.nl