Jonge mannen om een laptop heen. Foto via SETUP Medialab Utrecht
Participatie

Creatief gebruik digitaal erfgoed

Jongeren aan de slag op basis van digitale collecties en archieven

Zorg jij dat jongeren van 12 tot 25 jaar digitaal erfgoed verwerken in iets dat past bij hún wereld, zoals een vlog of filmpje? Dan kan je subsidie aanvragen.

Met digitaal erfgoed bedoelen we:

 • Gedigitaliseerd erfgoed, zoals digitale museumcollecties of digitale stadsarchieven
 • Erfgoedmateriaal dat van origine digitaal is, zoals film, foto's, online archieven of digitale kunst
 • Digitale informatie over erfgoed, zoals beschrijvingen of detailfoto’s van erfgoedobjecten.

Je vindt digitaal erfgoed o.a.:

Wie kan aanvragen?

Je kan subsidie aanvragen als vereniging of stichting die zich inzet voor cultuurparticipatie of erfgoedbeoefening door jongeren.

De vijf instellingen die binnen het Netwerk Digitaal Erfgoed een knooppunt vormen voor hun sector kunnen geen subsidie aanvragen: de Koninklijke Bibliotheek, de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschap, het Nationaal Archief, de Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.

Waar let het Fonds op?

De uitdaging is om digitaal erfgoed te gebruiken in vormen die specifiek jongeren aanspreken. Een videoclip op basis van archiefmateriaal, een magazine geïnspireerd op een online museumcollectie, of een theatervoorstelling door jongeren die hiervoor het digitale erfgoed over hun wijk hebben gebruikt. Het mag allemaal. Laat in je aanvraag ook zien hoe je de zichtbaarheid en het gebruik van digitaal erfgoed vergroot.

Het gaat in deze regeling echt om iets nieuws maken. Voor projecten gericht op het digitaliseren van collecties zijn er andere subsidiemogelijkheden. Dat geldt ook voor het toegankelijk maken, delen of presenteren van digitaal erfgoed.

Praktische voorwaarden

 • Je project start niet eerder dan 13 weken na je aanvraag, en niet later dan 6 maanden na toekenning van de subsidie
 • Je project duurt maximaal 2 jaar
 • De subsidie die je van ons ontvangt mag maximaal 50% van je projectkosten dekken
 • De post onvoorzien op de begroting mag niet meer dan 7% van de totale kosten zijn
 • Je mag maximaal 10% van de subsidie inzetten voor materiële investeringen.

Spreekuur erfgoed

Heb je na het lezen van de informatie op deze site nog vragen? Neem gerust contact op!
Elke vrijdag houden we telefonisch spreekuur van 9 - 12 uur (aanmelden niet nodig).
Eens per 3 weken op woensdagmiddag is er spreekuur op kantoor van 13 - 17 uur.
Meld je aan via erfgoed@cultuurparticipatie.nl.
Data tot de zomer:
2 februari, 4 maart, 25 maart, 15 april, 6 mei, 27 mei, 17 juni, 8 juli en 29 juli.

Samenwerking Mondriaan Fonds en Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Ook het Mondriaan Fonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie subsidiëren nieuwe gebruiksvormen van digitaal erfgoed. De regelingen van de drie landelijke cultuurfondsen vullen elkaar aan. Zo vergroten we samen de zichtbaarheid en het gebruik van digitaal erfgoed.

Heb je nog vragen?

Je kunt contact opnemen met één van de medewerkers van deze regeling. Bel ons en vraag naar Arie Koelemij, Caro Burggraaf, Judith Pors, Tamira Boogaard of Femie Willems

030 - 233 60 30
info@cultuurparticipatie.nl

Stappen

1. Bekijk de verschillende subsidiemogelijkheden die het Fonds momenteel heeft.

Alle regelingen die momenteel open staan voor aanvragen vind je bij ‘Subsidie aanvragen’. Kom je er niet uit, of ben je nog in de oriënterende fase? Vul dan onze Subsidiewijzer in.

Website en juridische regeling
Deze pagina’s geven een goed beeld van onze regelingen. Snap je iets niet, heb je ergens een vraag over? Bel ons dan! We helpen je graag verder. Het helpt ons wel als je de website al bekeken hebt en weet bij welke regeling je misschien wil aanvragen.

We proberen je op de website zo compleet mogelijk te informeren. Maar let op: deze informatie is een samenvatting van de volledige subsidieregeling, zoals hij ook in de Staatscourant is verschenen. Dit is een juridisch document, en minder makkelijk leesbaar. Hierin staat precies beschreven waaraan je subsidie-aanvraag moet voldoen. Je vindt de subsidieregeling altijd aan de rechterkant op de subsidiepagina in het lijstje met de documenten.

 

Naar overzicht subsidies
2. Documenten bekijken

We plaatsen altijd een voorbeeld van het aanvraagformulier op onze website, net als een modelbegroting. Deze vind je ook bij het lijstje documenten op elke regelingpagina. Het is verstandig ze goed te bekijken, zodat je weet welke vragen je moet beantwoorden en welke informatie we graag van je ontvangen.

3. Maak een account aan

Subsidieaanvragen doe je via ons digitale aanvraagsysteem ‘Mijn Fonds’. Om in te loggen en aan te vragen heb je een account nodig. Hou er rekening mee dat het maximaal drie werkdagen kost voordat je account actief is. Het is dus handig om dit al te doen, voordat je echt je aanvraag gaat indienen.

Maak hier een account aan.
4. Log in en vraag aan

Je hebt rondgekeken naar de mogelijkheden, een keuze voor een bepaalde regeling gemaakt en gelezen wat de voorwaarden en criteria zijn. Tijd dus om een aanvraag te doen. Dit doe je in een aantal stappen:

 • Log in bij ‘Mijn Fonds’ met de account die je aangemaakt hebt.
 • Klik op de knop ‘Nieuwe aanvraag’.
 • Selecteer of je als organisatie, of als persoon aanvraagt en kies de juiste regeling uit het drop downmenu. Je komt nu in het aanvraagformulier.
 • Als je alles hebt ingevuld en alle bestanden hebt toegevoegd, dien je het formulier digitaal in.
 • Wij proberen je aanvraag zo snel mogelijk te behandelen. Je ontvangt binnen 13 weken van ons bericht.
Naar 'Mijn Fonds'
Advies nodig?
Advies nodig?

Wil je iemand spreken? Bijvoorbeeld over welke subsidieregeling er voor jouw project is? Onze adviseurs helpen je graag!

030 233 60 30
info@cultuurparticipatie.nl