info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Dance connects
Participatie

Samen cultuurmaken

Een subsidieregeling waar het sociale domein en culturele domein Samen werken aan cultuur voor iedereen.

Voor 2021 is het helaas niet meer mogelijk om binnen deze regeling geld aan te vragen. Eind juni hebben alle aanvragers een reactie op hun aanvraag ontvangen. Maar deze meerjarige regeling kent elk jaar nieuwe rondes en dus nieuwe kansen. Na de zomer starten we weer met informatiesessies voor deze regeling. Daarin nemen we dan ook tips en tricks mee die we dit jaar hebben opgedaan. Voor spoor 2 en 3 is het verstandig op tijd te beginnen met je voorbereiden op de aanvraag. Op 1 januari 2022 opent ook het Try out spoor 1 weer. Hou onze website en nieuwsbrieven in de gaten voor meer informatie hierover.                 

Toelichting op beoordeling Samen Cultuurmaken

Wil je meer weten over hoe we projecten in deze regeling beoordelen en hoe veel aanvragen we specifiek in deze ronde hebben ontvangen en kunnen toewijzen? Lees  hier meer.

Ben je actief in het culturele en/of sociale domein en werk je eraan om cultuurdeelname zo toegankelijk mogelijk te maken voor bepaalde doelgroepen? Dan is de regeling Samen cultuurmaken wellicht wat voor je. 

Deze subsidieregeling is, net als haar voorloper de aanloopregeling Samen cultuurmaken verbreden (die loopt tot september 2020), bedoeld om cultuur voor iedereen toegankelijk te maken, drempels weg te nemen. Het is een stimuleringsregeling die nieuwe initiatieven wil mogelijk maken en bestaande activiteiten helpen zich te verdiepen, verbreden en/of professionaliseren.

Een belangrijk middel om het doel te bereiken is het aanjagen van nauwere samenwerking en ontmoeting tussen makers, initiatiefnemers en/of deelnemers uit de culturele sector en het sociaal domein. Bijvoorbeeld de zorg- en welzijnsector. En op deze manier de unieke kracht van kunst en cultuur beschikbaar te stellen voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, zoals eenzaamheid.

De regeling is onderdeel van het Programma Cultuurparticipatie '21-'24. Dat bestaat uit drie onderdelen die nauw met elkaar zijn verweven: deze subsidieregeling om initiatieven te ondersteunen, kennisdeling om deze duurzaam te kunnen maken en het zichtbaar maken van cultuur waarbij cultuurmakers en hun beleving centraal staan. Naast het Fonds zijn het ministerie van OCW en LKCA partner in het programma. 

Wie kan aanvragen?

Je kunt bij deze regeling aanvragen als culturele instelling, instelling uit het sociaal domein, zelfstandig cultureelprofessional of zelfstandig professional uit het sociale domein. Belangrijk is dat je aantoonbaar samenwerkt met een partij uit het andere domein en deze kennis van samenwerking, maar vooral ook inzichten over hoe je drempels weg kunt nemen, deelt zodat anderen hier van kunnen leren.

Samenwerkingspartners kunnen ook zelforganisaties zonder rechtspersoonlijkheid uit het culturele of sociale domein of onderwijsinstellingen zijn. Zij kunnen echter niet de aanvrager zijn.  

! Hulp of inspiratie nodig bij je aanvraag? Je kunt gebruik maken van de kennisdossiers van het LKCA, of je laten inspireren door de voorbeelden.

! Kijk ook naar de tips voor het schrijven van een projectplan en veelgestelde vragen en geleerde lessen uit de aanloopregeling. Je vindt deze bij de documenten rechts op deze pagina. Hier vind je ook diverse voorbeeldformulieren.


Waar let het Fonds op?

Je kunt een aanvraag indienen voor vernieuwende activiteiten met een artistiek inhoudelijke invulling, vanuit een samenwerking tussen het cultureel en het sociaal domein.

Wat bedoelen we hiermee?
Wat is vernieuwend?

Vernieuwend is een breed begrip.  Het betekent niet dat het 'experimenteel' of nog nooit gedaan moet zijn (mag wel natuurlijk). Iets kan bijvoorbeeld nieuw zijn voor de doelgroep waarmee je wilt gaan werken, of net een andere aanpak kennen dan normaal  (denk bijvoorbeeld aan het inzetten van theater voor het beter leren omgaan met een psychische aandoening). Belangrijk is dat het niet bedoeld is voor activiteiten die je altijd al zo doet.

Wat is artistiek inhoudelijke invulling?

Daarmee willen we zeggen dat de kunstbeleving wel uitgangspunt is (denk aan een dansproject voor mensen met en zonder een fysieke beperking, de dansproductie staat centraal, niet de beperkingen).

En wat is voor ons het sociale domein?

Zeer breed; van zorg tot welzijn, voor alle doelgroepen van jong tot oud. We willen er zijn voor iedereen die bewust of onbewust een drempel tot cultuurdeelname kan ervaren. Of dit nu is omdat je de financiele middelen niet hebt, je niet herkent in het aanbod, niet bekend bent met het aanbod of je er (om welke reden dan ook) geen toegang tot hebt. 

Waarvoor kun je aanvragen? Verken de drie sporen

Binnen de meerjarenregeling zijn er drie verschillende sporen waarvoor je kunt aanvragen. Bekijk onderstaand schema of je activiteiten binnen de regeling passen en zo ja, binnen welk spoor. Want je moet vooraf kiezen (en dus weten) binnen welk spoor je activiteiten passen.

Try out

Spoor 1

Ontwikkeltrajecten

Spoor 2

Meerjarentraject

Spoor 3

Talkshow Cultuur voor iedereen

Op zaterdag 13 juni lanceerde minister Ingrid van Engelshoven het programma Cultuurparticipatie tijdens de online talkshow ‘Cultuur voor iedereen’ bij studio KUUB in Artiance te Alkmaar. Met dit programma wil het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), LKCA en het Fonds voor Cultuurparticipatie drempels wegnemen en zorgen dat iedereen gelijke kansen krijgt om deel te nemen aan cultuur.

Kijk hier de talkshow terug
Heb je nog vragen?

Je kunt contact opnemen met één van de medewerkers van deze regeling. Bel ons en vraag naar Gino van Zolingen Jill Senhorst Marie-Louise Smolenaars  of  Vicky Serao

zie directe nummers bij Over ons/medewerkers
samencultuurmaken@cultuurparticipatie.nl

Stappen

1. Bekijk de verschillende subsidiemogelijkheden die het Fonds momenteel heeft.

Alle regelingen die momenteel open staan voor aanvragen vind je bij ‘Subsidie aanvragen’. Kom je er niet uit, of ben je nog in de oriënterende fase? Vul dan onze Subsidiewijzer in.

Website en juridische regeling
Deze pagina’s geven een goed beeld van onze regelingen. Snap je iets niet, heb je ergens een vraag over? Bel ons dan! We helpen je graag verder. Het helpt ons wel als je de website al bekeken hebt en weet bij welke regeling je misschien wil aanvragen.

We proberen je op de website zo compleet mogelijk te informeren. Maar let op: deze informatie is een samenvatting van de volledige subsidieregeling, zoals hij ook in de Staatscourant is verschenen. Dit is een juridisch document, en minder makkelijk leesbaar. Hierin staat precies beschreven waaraan je subsidie-aanvraag moet voldoen. Je vindt de subsidieregeling altijd aan de rechterkant op de subsidiepagina in het lijstje met de documenten.

 

Naar overzicht subsidies
2. Documenten bekijken

We plaatsen altijd een voorbeeld van het aanvraagformulier op onze website, net als een modelbegroting. Deze vind je ook bij het lijstje documenten op elke regelingpagina. Het is verstandig ze goed te bekijken, zodat je weet welke vragen je moet beantwoorden en welke informatie we graag van je ontvangen.

3. Maak op tijd een account aan

Subsidieaanvragen doe je via ons digitale aanvraagsysteem ‘Mijn Fonds’. Om in te loggen en aan te vragen heb je een account nodig. Hou er rekening mee dat het maximaal drie werkdagen kost voordat je account actief is. Het is dus handig om dit al te doen, voordat je echt je aanvraag gaat indienen.

Maak hier een account aan.
4. Log in en vraag aan

Je hebt rondgekeken naar de mogelijkheden, een keuze voor een bepaalde regeling gemaakt en gelezen wat de voorwaarden en criteria zijn. Tijd dus om een aanvraag te doen. Dit doe je in een aantal stappen:

  • Log in bij ‘Mijn Fonds’ met de account die je aangemaakt hebt.
  • Klik op de knop ‘Nieuwe aanvraag’.
  • Selecteer of je als organisatie, of als persoon aanvraagt en kies de juiste regeling uit het drop downmenu. Je komt nu in het aanvraagformulier.
  • Als je alles hebt ingevuld en alle bestanden hebt toegevoegd, dien je het formulier digitaal in.
  • Wij proberen je aanvraag zo snel mogelijk te behandelen. Je ontvangt binnen 13 weken van ons bericht.
Naar 'Mijn Fonds'
Advies nodig?
Advies nodig?

Wil je iemand spreken? Bijvoorbeeld over welke subsidieregeling er voor jouw project is? Onze adviseurs helpen je graag!

030 233 60 30
info@cultuurparticipatie.nl