nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Dansende dames op een podium Dansende dames op een podium
Participatie

Age Friendly Cultural Cities

Met het programma ‘Age Friendly Cultural Cities’ moedigen we steden aan om actieve cultuurparticipatie voor ouderen te verbeteren en te stimuleren.

Het is helaas niet meer mogelijk om voor deze regeling subsidie aan te vragen.

Met het programma ‘Age Friendly Cultural Cities’ moedigen we in de periode 2016-2021 steden aan om actieve cultuurparticipatie voor ouderen te verbeteren en te stimuleren. We werken samen met gemeenten en culturele instellingen aan het verduurzamen van actieve cultuurparticipatie door ouderen, binnen het cultuur- en Wmo-beleid.

De gemeente en culturele instelling doorlopen een tweejarig traject waar samenwerking tussen kunst, cultuur, zorg en welzijn en ondernemerschap centraal staan. Aan het einde van het tweede jaar vindt de landelijke manifestatie plaats. Hier reikt het BNG Cultuurfonds de BNG Bank Lang Leve Kunstprijs uit.

Deze prijs, een bedrag van € 20.000,-, gaat naar de gemeente die volgens een onafhankelijke jury het beste en meeste duurzame initiatief heeft getoond op het gebied van ouderen en cultuurparticipatie.

Aan het programma deden 23 steden mee, waaronder 2 regio’s, die cultuuraanbod voor ouderen gestimuleerd en ontwikkeld hebben. Het blijkt dat alle deelnemers het belang van cultuuraanbod voor ouderen onderschrijven en doorgaan, ook na het subsidieprogramma. Om deze duurzame verankering is het het Fonds te doen.

Wie kon een aanvrag indienen?

Zowel gemeente als culturele instelling committeren zich aan een tweejarig traject. Met elkaar geef je invulling aan een duurzaam programma ouderen en cultuurparticipatie. Hierin staan samenwerking tussen kunst, cultuur, zorgen en welzijn en ondernemerschap centraal. De culturele instelling dient via Mijn Fonds een aanvraag in voor deze subsidieregeling. Met de gemeente sluit het Fonds afzonderlijk een convenant.

Waarvoor kon ik subsdie aanvragen?

Je kunt subsidie aanvragen voor projecten waarin je samen met je gemeente werkt aan het verduurzamen van actieve cultuurparticipatie door ouderen binnen het gemeentelijk cultuur- en Wmo-beleid.

Het programma in het kort:

 • Gemeenten komen met plan van aanpak waarin een ouderenproject van een culturele instelling is ingebed. De culturele instelling vraagt € 40.000,- subsidie aan voor dit project bij het Fonds.
 • De gemeente matcht met eenzelfde bedrag, € 40.000,-, voor de ontwikkeling en zichtbaarheid van lokale activiteiten op het gebied van ouderenparticipatie.
 • De culturele instelling bouwt met de gemeente aan een duurzaam netwerk waarbinnen organisaties op het gebied van kunst, zorg en welzijn samenwerken.
 • De resultaten van de inspanningen zijn te zien in een lokale manifestatie. Hiervoor en voor het uitbreiden van het netwerk stelt de gemeente € 10.000,- beschikbaar.
 • Het Fonds draagt aanvullend € 10.000,- bij aan de kosten van de landelijke flankerende activiteiten bestaande uit de organisatie van intervisiebijeenkomsten en een landelijke manifestatie.
 • Aan het einde van het tweede jaar vindt de landelijke manifestatie plaats. Hier reikt het BNG Cultuurfonds de BNG Bank Lang Leve Kunstprijs uit. Deze prijs, een bedrag van €20.000,-, gaat naar de gemeente die volgens een onafhankelijke jury het beste en meeste duurzame initiatief heeft getoond op het gebied van ouderen en cultuurparticipatie.

Afspraken over programma en matchingsbedragen zijn in een convenant tussen Fonds en gemeente vastgelegd.

Gemeente Haarlem wint BNG Bank Lang Leve Kunstprijs 2019
Gemeente Haarlem wint BNG Bank Lang Leve Kunstprijs 2019
Juryvoorzitter Hedy d'Ancona
Juryvoorzitter Hedy d'Ancona

‘Ik ben als jurylid nog nooit bij een stad op bezoek geweest zonder een voorstelling te zien waar ik niet ontroerd raakte.'

Hedy d'Ancona

Inspiratie - vier edities

De subsidieregeling voor de pilot ‘Lang Leven Kunst. Op weg naar Age Friendly Cities 2016', waaraan de steden Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Leeuwarden en Maastricht deelnemen, was de eerste editie. Deze verlengden we met 1 jaar tot en met 2017. Amsterdam werd de eerste winnaar van de BNG Bank Lang Leve Kunstprijs.

Aan editie 2017-2018 deden: Emmen, Deventer, Doetinchem, Groningen en Utrecht mee. Emmen werd de winnaar.

Aan editie 2018-2019 deden: Amersfoort, Alkmaar, Haarlem, Helmond, 's-Hertogenbosch en Middelburg en omstreken mee. Dat jaar nam Haarlem de prijs in ontvangst. 

Aan editie 2019-2020 deden: Arnhem, Dronten, Edam-Volendam, Houten, Lelystad, Oldenzaal en Roermond mee.

Filmpjes Age Friendly Cultural Cities

We maakten van alle deelnemende gemeenten een filmpje. Laat je inspireren hoe cultuur, zorg en welzijn samenwerken.

Naar Youtube
Programma Lang Leve Kunst
Samenwerking tussen diverse partijen

Met de subsidieregeling Ouderenparticipatie heeft het Fonds van 2013 tot 2016 een eerste impuls gegeven aan de ontwikkeling van culturele en creatieve vaardigheden van ouderen. Meer dan 100 projecten ontvingen hiervoor subsidie.

Het Fonds was in die periode aangesloten bij het landelijke programma Lang Leve Kunst. Samen met Fonds Sluyterman van Loo, RCOAK, VSBfonds, het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA),en NOV. Met elkaar ondertekenden we een convenant en zetten ons in voor meer gevarieerd, uitdagend cultureel aanbod voor ouderen (65+), de interactie tussen ouderen en jongeren door middel van kunstprojecten te stimuleren en de samenwerking tussen de domeinen welzijn, zorg en kunst te bevorderen. Ook toenmalig minister Bussemaker van OCW en staatssecretaris Van Rijn van VWS ondertekenden dit convenant.

In 2017 stopte dit samenwerkingsverband  en gingen de betrokken partijen van Lang Leve Kunst verder met onderzoek, donaties, programma’s, kennisdelingsbijeenkomsten, conferenties en andere activiteiten. Het Fonds startte het programma Age Friendly Cultural Cities. Geïnspireerd door de WHO (World Health Organization) waar op diverse terreinen gewerkt werd aan steden die bijdragen aan het welbevinden van ouderen.


Het Fonds voor Cultuurparticipatie participeert nu nog aan het platform Lang Leve Kunst, dat vooral kennisdeling en kennisontwikkeling als doel heeft. 

Lang Leve Kunst Fonds

Begin dit jaar hebben Fonds Sluyterman van Loo, Stichting RCOAK en het Prins Bernhard Cultuurfonds het Lang Leve Kunst Fonds gelanceerd, dat actieve kunstbeoefening door ouderen als doel heeft. Dit nieuwe fonds stelt jaarlijks ruim 1 miljoen euro beschikbaar voor initiatieven.

Lees meer
Heb je nog vragen?

Je kunt contact opnemen met één van de medewerkers van deze regeling.

030 233 60 30
agefriendly@cultuurparticipatie.nl

Stappen

1. Bekijk de verschillende subsidiemogelijkheden die het Fonds momenteel heeft.

Alle regelingen die momenteel open staan voor aanvragen vind je bij ‘Subsidie aanvragen’. Kom je er niet uit, of ben je nog in de oriënterende fase? Vul dan onze Subsidiewijzer in.

Website en juridische regeling
Deze pagina’s geven een goed beeld van onze regelingen. Snap je iets niet, heb je ergens een vraag over? Bel ons dan! We helpen je graag verder. Het helpt ons wel als je de website al bekeken hebt en weet bij welke regeling je misschien wil aanvragen.

We proberen je op de website zo compleet mogelijk te informeren. Maar let op: deze informatie is een samenvatting van de volledige subsidieregeling, zoals hij ook in de Staatscourant is verschenen. Dit is een juridisch document, en minder makkelijk leesbaar. Hierin staat precies beschreven waaraan je subsidie-aanvraag moet voldoen. Je vindt de subsidieregeling altijd aan de rechterkant op de subsidiepagina in het lijstje met de documenten.

 

Naar overzicht subsidies
2. Documenten bekijken

We plaatsen altijd een voorbeeld van het aanvraagformulier op onze website, net als een modelbegroting. Deze vind je ook bij het lijstje documenten op elke regelingpagina. Het is verstandig ze goed te bekijken, zodat je weet welke vragen je moet beantwoorden en welke informatie we graag van je ontvangen.

3. Maak op tijd een account aan

Subsidieaanvragen doe je via ons digitale aanvraagsysteem ‘Mijn Fonds’. Om in te loggen en aan te vragen heb je een account nodig. Hou er rekening mee dat het maximaal drie werkdagen kost voordat je account actief is. Het is dus handig om dit al te doen, voordat je echt je aanvraag gaat indienen.

Maak hier een account aan.
4. Log in en vraag aan

Je hebt rondgekeken naar de mogelijkheden, een keuze voor een bepaalde regeling gemaakt en gelezen wat de voorwaarden en criteria zijn. Tijd dus om een aanvraag te doen. Dit doe je in een aantal stappen:

 • Log in bij ‘Mijn Fonds’ met de account die je aangemaakt hebt.
 • Klik op de knop ‘Nieuwe aanvraag’.
 • Selecteer of je als organisatie, of als persoon aanvraagt en kies de juiste regeling uit het drop downmenu. Je komt nu in het aanvraagformulier.
 • Als je alles hebt ingevuld en alle bestanden hebt toegevoegd, dien je het formulier digitaal in.
 • Wij proberen je aanvraag zo snel mogelijk te behandelen. Je ontvangt binnen 13 weken van ons bericht.
Naar 'Mijn Fonds'
Advies nodig?
Advies nodig?

Wil je iemand spreken? Bijvoorbeeld over welke subsidieregeling er voor jouw project is? Onze adviseurs helpen je graag!

030 233 60 30
info@cultuurparticipatie.nl