Theaterstuk op het platteland met de Nederlandse en Duitse vlag
Participatie

Nederland-Duitsland jonge kunst

Voor culturele projecten waarin Nederlandse en Duitse culturele instellingen samenwerken

De regeling is op dit moment gesloten. Op 1 maart 2021 opent deze subsidieregeling weer. Je kan je al wel vast aanmelden voor een online 'Match' op 19 november om mogelijke samenwerking met Duitse partner uit te werken.

Meet & Match
Samen met Fonds Soziokultur organiseren we op 19 november een online 'Match'. Wil je samenwerken met Duitse partner of heb je al ideeën hierover? Meld je aan via internationaal@cultuurparticipatie.nl. Je krijgt tips om succesvol samen te werken en goed plan te maken. Je kan meedoen zowel mét als zonder Duitse partner.

Op 1 oktober organiseerden we een online startbijeenkomst. Hier deed je kennis, contacten en inspiratie op om met Duitse partner aan de slag te gaan. Deze bijeenkomst stond in het teken van 'Meet'.

Inspiratie opdoen
Lees vast het verhaal van projectleider Krista Burger over de bijzondere samenwerking met Duitse partner: ‘Ik kan andere instellingen aanraden zo’n soort internationale samenwerking te zoeken.'

Of bekijk de 10 tips om succesvol internationaal samen te werken. Zo word je op het goede spoor gezet om goede samenwerkingsplannen uit te werken.

Over de subsidieregeling

Deze regeling is een samenwerking met het Duitse Fonds Soziokultur. De financiering van de projecten gebeurt dan ook vanuit beiden fondsen.

Wil je een vernieuwend cultuur- of erfgoedproject organiseren samen met een Duitse partner? Misschien is de regeling Nederland-Duitsland jonge kunst dan iets voor jou. Je project dient als voorbeeld voor anderen en vormt een duurzame samenwerking met een Duitse instelling.

Wie kan aanvragen?

Je kan subsidie aanvragen als een in Nederland gevestigde culturele instelling, samen met een Duitse partner.

Waar letten de fondsen op?

Je kan subsidie aanvragen voor een project waarbij voor, door en met cultuurmakers kunstzinnige of erfgoedactiviteiten in de vrije tijd worden beoefend. De fondsen zijn met name geïnteresseerd in vernieuwende vormen van samenwerking en innovatieve projecten. Je diende je aanvraag in bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. De Duitse partner dient de aanvraag in bij Fonds Soziokultur.


Beschikbare budget ronde 2020 verhoogd

Het Fonds had het budget voor de ronde 2020 verhoogd met € 20.000,- waardoor het subsidieplafond € 120.000,- werd. Dit extra bedrag kwam voort uit de ronde 2019 die niet volledig benut was. Hiermee konden we alle positief geadviseerde aanvragen honoreren.


Praktische voorwaarden

 • Jullie project start niet eerder dan 2 juni 2020.
 • Jullie project duurt maximaal twee jaar.
 • De post onvoorzien op de begroting mag niet meer dan 7% van de totale kosten zijn.
 • Je mag maximaal 10% van de subsidie inzetten voor materiële investeringen.

 • Je kunt per project maximaal € 50.000,- aanvragen. Hiervan vraag je € 25.000,- bij het Fonds voor Cultuurparticipatie aan en je Duitse partner vraagt € 25.000,- bij Fonds Soziokultur aan.
 • Beide Fondsen ondersteunen samen maximaal 50% van je totale projectkosten. Het bij het Fonds aangevraagde bedrag is dus maximaal 25% van de totale projectkosten.


Rekenvoorbeeld

 • Totale projectkosten: € 40.000,-
 • Bijdrage Fonds voor Cultuurparticipatie: maximaal € 10.000,- (aangevraagd door Nederlandse samenwerkingspartner)
 • Bijdrage Fonds Soziokultur: maximaal € 10.000,- (aangevraagd door Duitse samenwerkingspartner)
 • Eigen bijdrage van de beide samenwerkingspartners: minimaal € 20.000,-
Acteurs van het project Wilhelmina
Acteurs van het project Wilhelmina
Deelnemers ontspannen en maken muziek tijdens het project Literatour
Deelnemers ontspannen en maken muziek tijdens het project Literatour

Beoordeling aanvragen

Een onafhankelijke externe adviescommissie, bestaande uit Nederlandse en Duitse adviseurs, beoordeelt jullie aanvraag. We plaatsen ze in een rangorde. Bij het gelijk eindigen van aanvragen, die niet allemaal kunnen worden gehonoreerd, wordt de aanvraag die het hoogst scoort op “inhoudelijke en organisatorische kwaliteit” toegewezen.

Heb je nog vragen?

Je kunt contact opnemen met één van de medewerkers van deze regeling. Bel ons en vraag naar Martine Rippen, Femie Willems, Sofieke Opdam of Lidian Fleers

zie directe nummers bij: Over ons/medewerkers
internationaal@cultuurparticipatie.nl

Stappen

1. Bekijk de verschillende subsidiemogelijkheden die het Fonds momenteel heeft.

Alle regelingen die momenteel open staan voor aanvragen vind je bij ‘Subsidie aanvragen’. Kom je er niet uit, of ben je nog in de oriënterende fase? Vul dan onze Subsidiewijzer in.

Website en juridische regeling
Deze pagina’s geven een goed beeld van onze regelingen. Snap je iets niet, heb je ergens een vraag over? Bel ons dan! We helpen je graag verder. Het helpt ons wel als je de website al bekeken hebt en weet bij welke regeling je misschien wil aanvragen.

We proberen je op de website zo compleet mogelijk te informeren. Maar let op: deze informatie is een samenvatting van de volledige subsidieregeling, zoals hij ook in de Staatscourant is verschenen. Dit is een juridisch document, en minder makkelijk leesbaar. Hierin staat precies beschreven waaraan je subsidie-aanvraag moet voldoen. Je vindt de subsidieregeling altijd aan de rechterkant op de subsidiepagina in het lijstje met de documenten.

 

Naar overzicht subsidies
2. Documenten bekijken

We plaatsen altijd een voorbeeld van het aanvraagformulier op onze website, net als een modelbegroting. Deze vind je ook bij het lijstje documenten op elke regelingpagina. Het is verstandig ze goed te bekijken, zodat je weet welke vragen je moet beantwoorden en welke informatie we graag van je ontvangen.

3. Maak een account aan

Subsidieaanvragen doe je via ons digitale aanvraagsysteem ‘Mijn Fonds’. Om in te loggen en aan te vragen heb je een account nodig. Hou er rekening mee dat het maximaal drie werkdagen kost voordat je account actief is. Het is dus handig om dit al te doen, voordat je echt je aanvraag gaat indienen.

Maak hier een account aan.
4. Log in en vraag aan

Je hebt rondgekeken naar de mogelijkheden, een keuze voor een bepaalde regeling gemaakt en gelezen wat de voorwaarden en criteria zijn. Tijd dus om een aanvraag te doen. Dit doe je in een aantal stappen:

 • Log in bij ‘Mijn Fonds’ met de account die je aangemaakt hebt.
 • Klik op de knop ‘Nieuwe aanvraag’.
 • Selecteer of je als organisatie, of als persoon aanvraagt en kies de juiste regeling uit het drop downmenu. Je komt nu in het aanvraagformulier.
 • Als je alles hebt ingevuld en alle bestanden hebt toegevoegd, dien je het formulier digitaal in.
 • Wij proberen je aanvraag zo snel mogelijk te behandelen. Je ontvangt binnen 13 weken van ons bericht.
Naar 'Mijn Fonds'
Advies nodig?
Advies nodig?

Wil je iemand spreken? Bijvoorbeeld over welke subsidieregeling er voor jouw project is? Onze adviseurs helpen je graag!

030 233 60 30
info@cultuurparticipatie.nl