info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

INSULINDE x Legacy

Stichting Studio Immersief maakt immersief theater en muziektheater. De stichting wil de mogelijkheid verkennen voor de realisatie van de voorstelling INSULINDE x Legacy. Deze voorstelling zal gaan over de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog en zal de gebeurtenis belichten in een tweeluik, vanuit Indonesisch en Nederlands perspectief. Het geheel komt tot stand aan de hand van de verhalen van oud-Indiëgangers en Indonesische vrijheidsstrijders, verteld door hun kinderen, familie of kleinkinderen die de verhalen uit de overlevering kunnen en willen vertellen. Het stuk zal door de geïnterviewden en/of door cultuurmakers worden uitgevoerd. Het idee is om de uiteindelijke voorstelling zowel in Nederland als in Indonesië te spelen. De verkenning bestaat uit een reis naar Indonesië, waar met lokale theatermakers samenwerkingen zullen worden verkend, en uit gesprekken met relevante Nederlandse partijen die ofwel een link hebben met Indonesië, of met het maken van theater samen met cultuurmakers. De kennisdeling met het Nederlandse veld vindt plaats via een open workshop, waarin de inhoudelijke opbrengst en de leerervaring zal worden gedeeld. De verkenning loopt van 10 juni tot en met 30 september 2020..