info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Alive and Kicking

In Alive and Kicking van Stichting Rainbow gaat theatermaker Loes Hegger samen met de Engelse theatermaker Sarah Kemp en een groep ouderen uit beide landen via zoom digitaal samenwerken aan de ontwikkeling en uitvoer van een (online)theaterproject. Sinds 1994 maken de de twee theatermakers deel uit van een internationaal theaternetwerk De afgelopen jaren focusten ze zich op het werken met ouderen en fysiek theater.

In 10 zoomsessies vertellen ouderen over 'hun' Coronacrisis en het gegeven dat ze door 'de maatschappij' geconfronteerd werden met het stigma van 'kwetsbare ouderen'. Leidraad van de voorstelling is de vraag wat dit met hen doet. Hierin wordt ook de tegenstelling/vergelijking gemaakt met de jaren '60 en '70 toen de ouderen van nu nog jong waren en midden in de seksuele revolutie belanden. Met hun telefoon maken ze filmpjes van hun directe omgeving anno nu. Gelijk opgaand werkt de groep ouderen in het VK met dezelfde inhoudelijke vragen. De groepen werken apart van elkaar en komen aan het einde van het traject digitaal samen om ervaringen en filmpjes uit te wisselen. Het project gaat met name via Zoom plaatvinden. Maar waar mogelijk zijn er lijfelijke repetities per land, als de maatregelen dit toelaten.

De input van de ouderen zal verwerkt worden in een korte promofilm van het werkproces (15 min). De film wordt gepresenteerd aan publiek (max 30 personen) en is online toegankelijk voor een breder publiek. Terugkoppeling vindt plaats via bestaande netwerken en wordt verspreid onder collega-makers (Nederlands en Europese) en ouderenorganisaties waaronder Grey Vibes. Achterliggend doel hiervan is om anderen te trainen in het werken met ouderen in een artistiek online proces, waardoor het project een vervolg krijgt binnen andere Europese landen.