Leergemeenschap Mediakunsteducatie Zwolle

Stichting De Stadkamer gaat met vijf scholen en vier cultuuraanbieders een leergemeenschap mediakunsteducatie oprichten, om samen in te zetten op structureel kwalitatieve mediakunsteducatie op de deelnemende scholen. Binnen deze leergemeenschap delen de deelnemers hun expertise, ervaringen, problemen, oplossingen en opbrengsten om beter met de uitdagingen in de praktijk om te kunnen gaan. Ze willen van en met elkaar leren om de eigen expertise te vergroten om mediakunsteducatie binnen de scholen te verbeteren en te verankeren.

Er wordt gebruik gemaakt van een digitale leeromgeving, waarin zich alles bevindt. Zo zijn daar mediakunsteducatielessen en opdrachten voor de leerlingen, trainingsaanbod voor leerkrachten, webinars, tutorials, mediakunsteducatie-aanbieders, receptief mediakunsteducatie-aanbod, ervaringen van leerkrachten, leerlingen en cultuuraanbieders etc. Iedere leerling krijgt per schooljaar 4 mediakunstlessen van of in co-teaching met een mediakunstaanbieder en 1 kunstbezoek.